Jeeves mobilitet

Med Jeeves mobilitet kan du snabbt bygga ut affärssystemet med egna mobilappar för att få tillgång till funktioner utanför Jeeves ERP vart du än befinner dig. Fler arbetsmoment blir digitaliserade och tillgängligheten når en ny nivå. 

Jeeves-mobilitet

Behöver era säljare kunna registrera nya affärsmöjligheter när de träffar nya potentiella kunder? Kanske till och med skapa offerter direkt under kundbesöket? Visst vore det bra om era servicetekniker kunde rapportera tid och material ute på fältet? Är svaret ja så är Jeeves mobilitet lösningen för er. Ni kan flytta ut jobbet från kontoret och få tillgång till Jeeves funktioner direkt i mobilen eller plattan.

Att medarbetarna kan utföra uppgifter utan att vara beroende av en dator ökar produktiviteten i verksamheten. Det skapar också mer nöjda användare då det blir både snabbare och enklare att uppdatera information, vilket ökar validiteten och hur aktuell den är. Det är även enkelt att anpassa Jeeves ERP vad gäller mobiliteten, allt eftersom. På så sätt ökar engagemanget från slutanvändarna som ser att de har en möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. I slutänden kan det leda till förslag som ger ökat verksamhetsvärde för både slutanvändare och för verksamheten i det stora hela.

Anpassningar inom Jeeves mobilitet

Med en enkel och modern design kan användaren själv bygga enkla appar, anpassa textstorlek, typsnitt och positioner. Allt efter era egna behov och önskemål. Du jobbar i Designklienten, och där behövs ingen programmeringskunskap – det är bara att ange data, transaktionstyp osv. Sedan är din mobilapp igång. Ni kan använda Jeevesfunktioner direkt i appen tillsammans med mobilens funktioner som t ex kartor, gps-positionering, kontakter, SMS, foton eller streckkodsscanning. Ni kan t o m använda Jeevesmakron vilket ger möjlighet att skapa fördefinierade sökningar i en lista. Självklart kan ni också få notifieringar i mobilen när något händer. Handlar det om mer avancerade appar hjälper vi förstås gärna till.

Som ett exempel på hur de här funktionerna kan nyttjas kan vi beskriva flödet för en servicetekniker. En användare med den rollen behöver främst använda Jeeves ute i fältet för att bl a få fram relevant information om öppna serviceorder. Här kan serviceteknikern filtrera baserat på prioritet, och med hjälp av kart-/gps-funktionalitet se vilken order som är närmast och därefter planera sin rutt. När serviceteknikern sedan kommer till platsen för ordern är det enkelt att uppdatera status i Jeeves mobila klient. Det finns också möjlighet att göra anteckningar och kontinuerliga uppdateringar av ordern så att alla parter ser hur arbetet fortgår. Alltså kan hela serviceflödet genomföras utan tillgång till en dator.

Vi på Two har lång erfarenhet av både Jeeves ERP och verksamhetsutveckling. Vi stödjer er hela vägen från behovsanalys till implementering genom att hjälpa er att utvärdera mobilitetsbehoven och designa mobilitetslösningen för maximerad verksamhetsnytta.

Tobias berättar gärna mer!

Maila Tobias

Tobias Anse • 072-572 64 35tobias.anse@two.se