Business Intelligence för energibolag

Hur hanterar ni nya utmaningar som expansionen av elbilar, effektbrist, klimatanpassad produktion och kommande regelkrav? En viktig förutsättning är att jobba insiktsdrivet för att fatta rätt beslut för kunderna och verksamheten. Vi har färdiga lösningar i Qlik för energibranschen som hjälper dig att maximera nyttan av all er data.

ePower

BI-lösning för energibolag

ePower, vår lösning för energibolag, förenklar din uppföljning genom att läsa in all nödvändig information på ett och samma ställe. Du kan lägga din tid på att fatta smarta beslut istället för att manuellt sammanställa information.

För att fatta framgångsrika beslut behöver du rätt underlag, men också kunna analysera och planera för att ta besluten vidare. Den digitala världen skapar enorma mängder data att grunda besluten på. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera verksamheten på sätt du tidigare inte har kunnat göra. Vi kallar vår BI-lösning för energibolag ePower. Den innehåller moduler för Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Produktion, Stadsnät samt VA/renhållning. ePower är utvecklad i både Qlik Sense och Power BI och är speciellt framtagen för energibranschen. Byggd med den senaste teknologin som kan växa och utvecklas med företaget.

Boka möte med oss idag så berättar vi mer!

BI för energi

Planera för energiomställningen

Elnätets energiomställning innebär ett växande effektbehov på grund av förändrade behov på marknaden och konsumentbeteenden, som exempelvis ökad användning av elbilar. Det kommer att skapa nya och för många elnätsägare okända behov av kapacitet i nätet.

BI-för-energibolag

Kontrollera ditt effektutnyttjande

ePower Effektanalys – ett verktyg för elnätets energiomställning

ePower-modulen Effektanalys sammanställer all levererad och förbrukad effekt i nätet från mottagningsstation, nätstation och kabelskåp. Effektanalysen ger dig möjligheten att enkelt få en överskådlig bild av nyttjandegraden. Det vill säga hur mycket effekt nyttjas i förhållande till kapacitet. Lösningen hämtar data från kundinformationssystem, mätvärdesdatabas, anläggningsregister och väderdata. Med Effektanalys kan ni exempelvis identifiera nyttjandegrad i nätet över tid och därmed få underlag till investeringar och reinvesteringar. Ni får exempelvis underlag för att avgöra om ni behöver byta transformator eller ny nätstation. Lösningen tillåter er också att på anläggningsnivå se effektuttag i förhållande till säkringsstorlek. 

ePower Effektanalys ger er som elnätsföretag många fördelar: 

ePower Effekttariff – få kontroll på dina kostnader och intäkter

För att fatta framgångsrika beslut behöver ni planera och analysera. Den information som behöver ligga till grund för initierade beslut av företagsledningen har ni redan i era system. Men ni behöver koppla ihop all data för uppnå det mervärde som verkligen gör skillnad! ePower-modulen Effekttariff ger er koll på företagets reinvesteringsbehov genom framtida styrning av elförbrukning. Det minskar kostnaden för reinvestering och nätutbyggnad. Effekttariff ger dig som elnätsföretag flera fördelar: 

Genom att koppla ihop den information som ni redan har i era system kan ni exempelvis följa upp era intäkter månadsvis (de beräknas utifrån timvärden, när ni jämför dem med verklig fakturering kan fel enkelt upptäckas). Men ni får också fler fördelar: 

Jonas_Sundin_Two

Prata energi-lösningar med Jonas!

Nyheter & Blogg

Läs mer om oss

Nyheter

Välkommen Fredrik!

Vår senaste kollega i ERP-gänget heter Fredrik Hansson och är en av våra briljanta konsulter i team Business Central….
Power-Platform

Blogg

Hållbarhet i Business Central

Visst finns det stöd för hållbarhet i Business Central! I den här bloggposten berättar vi hur Business Central kan…

Nyheter

Välkommen Simon!

Simon Wnuk är vår senaste kollega i BI-teamet! Han tar med sig många års erfarenhet av Qlik och är…