Business Intelligence för handel

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver ni rätt underlag, för analys och planering av framtida beslut. En digital värld skapar enorma mängder data att basera besluten på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Med erfarenhet från en mängd olika branscher kombinerat med expertkunskap inom både Qlik och Power BI skapar vi de bästa lösningarna för just er verksamhet. 

Anpassat för Handelsbolag

Jobba datadrivet för framgång

I en konkurrensutsatt bransch som handel är det unika avgörande. Ett första steg är ökade insikter om hur verksamheten drivs internt idag, men även hur marknaden och trenderna ser ut framöver. Att jobba datadrivet med ett BI-verktyg som stöd öppnar upp möjligheter att förstå och analysera verksamheten på sätt ni tidigare inte har kunnat göra.

Vår lösning säkerställer att rätt personer får tillgång till dagliga insikter i både mobil, platta eller dator. Behörighetsstyrning ser till att rätt användare får tillgång till rätt information. Vi låter styrelsens visioner och målsättning bli levande, och skapar förutsättningar för att tillsammans följa upp mätbara mål. 

Nyfiken på möjligheterna att integrera? Med våra BI-lösningar för handel blir du oberoende av underliggande datakällor. Vi integrerar sömlöst och skapar en gemensam sanning.

Boka möte med oss idag så berättar vi mer!

Power BI för handel

Skräddarsytt för e-handel

Med expertkunskap och erfarenheten från både Power BI och Qlik skapar vi de bästa lösningarna för just er verksamhet. Skräddarsytt och anpassat!

BI-handelsbolag-Two

Möt marknadens utmaningar

Förenklat och fullt av insikter

Strävar ni efter att expandera både nationellt och internationellt? Som bekant ställer det höga krav på både marknadsföring, kunduppupplevelse och logistik. Att locka nya besökare till sajten, hantera en sömlös köpupplevelse från första besöket till fakturering, och sedan kunna erbjuda god service i hela leveransprocessen är en utmaning. I den här processen är det till stor hjälp att kunna analysera era flöden och jobba med ständiga förbättringar.

Vår skräddarsydda lösning för e-handel kan hjälpa er. Med den kan ni koppla samman flera datakällor och analysera informationen i ett och samma gränssnitt. Informationen hämtar vi från er e-handelsplattform och ert affärssystem. Vi kopplar ihop den med externa datakällor så som Facebook, Google Analytics, YouTube och Amazon. Amazon kan ibland vara en svåranalyserad kanal, vår lösning hjälper er att förenkla det arbetet. Den samlade informationen från samtliga datakällor presenteras i ett responsivt webbgränssnitt där ni enkelt kan skapa era egna analyser och rapporter. På så sätt får ni en samlad bild av er verksamhet både rent ekonomiskt och ur ett försäljningsperspektiv. Lösningen är utvecklad i marknadens ledande analysverktyg Qlik Sense och Power BI. Den är speciellt framtagen för företag inom e-handel eller företag med flera säljkanaler. 

Analysera all information i ett och samma gränssnitt

Genom att kombinera externa datakällor, som exempelvis Google Analytics, kan ni skapa en mycket god bild av er försäljning och era kostnader per kanal, artikel, kund m.m. Informationen kan presenteras i tabeller, valfritt diagram eller på karta. Ni kan även ta med sociala medier i analysen för att ytterligare tillföra viktig information. Ni har också möjlighet att manuellt addera information via t ex Excel-ark för exempelvis produktgrupperingar, kontogrupperingar och organisatoriska grupperingar. 

Vi har även utvecklat en kommunikationsmotor som, förutom den inbyggda funktionalitet som finns i Qliks datainsamling, kan läsa och hantera bifogade filer i mail, tolka webinnehåll och hantera mer avancerade kommunikationsgränssnitt som t ex Web Services. Utöver det har vi också en färdig modul för valutakurshantering.

Jonas_Sundin_Two

Prata gärna mer BI-lösningar med Jonas!

Nyheter & Blogg

Läs mer om Qlik

Integrera-AI-i-Qlik-Cloud

Blogg

Integrera AI i Qlik Cloud

Visste du att du kan kan koppla generativ AI till Qlik Cloud och på så sätt öka dina insikter?…
5-fördelar-med-QlikSense

Blogg

5 fördelar med Qlik Sense

Qlik Sense är ett BI-verktyg som underlättar sättet att hantera data och skapa enkla och tydliga rapporter. Vi ger…