elongroup logo

Ny version av Jeeves möjliggör Elons nästa steg

Elon och Two har ett långt partnerskap med ett gemensamt mål. Vilket är att Elon ska fortsätta vara marknadsledande i Norden. Jeeveskonsulterna på Two bidrar med sin expertis, och har genom åren fått en djupgående kunskap om Elons affärsmodeller, processer, systemmiljö och organisation. En öppen och utvecklande dialog driver partnerskapet och arbetet framåt.

Affärsområde

Jeeves

Projekt

Uppgradering Jeeves ERP

Länk till webbplats

Modern plattform för fortsatt verksamhetsutveckling

Jeeves ERP är navet för alla affärstransaktioner hos Elon. Därför är det viktigt för Elon att ha en modern plattform som stödjer deras fortsatta utveckling av affärsverksamheten i Norden. I och med uppgraderingen har Elon nya möjligheter att vidareutveckla sin verksamhet med fler mobila lösningar och andra sätt att spara tid och höja kvaliteten.  

Elon Two uppgradering partnerskap

– Elon utvecklas ständigt och vi måste ha rätt plattform för att kunna göra det snabbt, säger Peter Brodén, CFO på Elon Group. Som marknadsledande i Norden vidareutvecklar vi nu vår affär. Vi siktar på nya marknader, fler butiker, utvecklade koncept och ett bredare sortiment. Twos konsulter har hjälpt oss med uppgraderingsprojektet på ett riktigt snyggt sätt. Vi är helnöjda med både projektet och vårt samarbete i stort, fortsätter Peter Brodén.

Ett lyckat projekt

Sven Wigh, projektledare på Two, berättar mer om projektet. – Vi jobbar alltid efter en tydlig projektmetodik, som innebär ett agilt arbetssätt, öppet samarbete och tät kommunikation. Det är viktigt för att snabbt lösa sådant som kan uppstå. En viktig del av projektet var att hantera en rad integrationer till Elons övriga plattformar inom bland annat e-handel, butikssystem samt mot Elons leverantörer och kunder.

– I partnerskapet med Elon har vi en gemensam syn på hur vi ska driva projekt, vilket är en av framgångsfaktorerna. Dessutom hade vi ett fint samarbete med samtliga leverantörer till Elons övriga system, fortsätter Sven Wigh.

Peter Broden Elon och Two partners

Om Two

Christofer Jarlesjö

Vill du också modernisera ditt affärssystem? Hör av dig till oss!

Christofer Järlesjö