Skånska Byggvaror optimerar leveranserna med lösning från Two

För att optimera leveranserna i Jeeves och underlätta för Skånska Byggvarors transportplanering har Two utvecklat en lösning för flakmeterberäkning. Den nya lösningen automatiserar beräkningen av fraktvolymerna, och ökar leveranssäkerheten.

Optimera-leveranserna-Jeeves

Den slutliga lösningen som Two har utvecklat och levererat går ut på att automatisera beräkningen av fraktbehovet uttryckt i antal flakmeter som Skånska Byggvaror behöver för att transportera alla sina ordrar. Tidigare har personalen på Skånska Byggvaror räknat manuellt, och beställt transporter utifrån det. Nu har det manuella arbetet minskat avsevärt.  

Optimering av transporter leder till säkrare leveranser

Projektet inleddes med ett grundligt förarbete som inkluderade kategorisering och strukturering av alla Skånska Byggvarors artiklar. När sedan utvecklingsarbetet drog igång började det samlade teamet från Two och Skånska Byggvaror med den artikelkategori som hade störst utmaningar och jobbade sig sedan igenom kategori för kategori.

Strukturen för lösningen bygger på en tydlig kategorisering av hur varor packas och lastas på lastbilen. Hur kan artiklar packas och köras, hur sorteras de på lastbilen osv? Här ser hanteringen olika ut för skrymmande varor jämfört med enklare kollin. Exempelvis: när man packar så lägger man gärna paketet ned, medan vissa varor måste lastas stående. För att optimera leveranserna och planera lastningen räknar personalen på Skånska Byggvaror längderna och vänder och vrider på godset för att passa in dem optimalt på flaket.

Skånska-Byggvaror-optimerar-leveranserna

Gunnar Söderman, distributionschef på Skånska Byggvaror, konstaterar: ”Med den nya lösningen på plats kan vi idag boka rätt antal flakmeter redan vid planeringen av transporter. Tidigare bokade vi flakmeter efter att vi hade packat och iordningställt godset, vilket påverkade ledtiden. Eller så hade vi en kollega som satt och räknade på detta manuellt, vilket tog några timmar om dagen. Ofta bokar vi en hel trailer och nu kan vi kontrollera att vi har en bra fyllnadsgrad på bilarna innan vi ber lagret packa sändningarna.”

Flakmeterberäkning och leveransoptimering för minskad miljöpåverkan

En annan fråga som är viktig är: Hur mycket ska vi köra till en viss ort? Lastbilarna körs till en så kallad hub, och packas om därifrån. Den nya funktionaliteten optimerar lastbilsleveranserna, för att maximera kapaciteten. Helst ska inga bilar gå tomma.

Det finns en betydande miljöaspekt i leveransoptimeringen. Totalt sett går det nu färre lastbilar på vägarna eftersom de är bättre packade. Skånska Byggvaror ökar samtidigt sin leveranssäkerhet då de inte råkar ut för att något inte får plats.

På lång sikt finns det fler fördelar i sikte: ”Det här var ett stort och komplext projekt som kommer bli till stor nytta för oss. Det blir spännande att se vilka positiva effekter vi får nu när vi kan se antalet flakmeter så snabbt och enkelt. Vi räknar med att vi framöver får bättre fyllnadsgrad på våra linehaul. Och att vi även ska kunna beräkna kostnaden för frakten.” fortsätter Gunnar Söderman.

En aktiv dialog och tätt samarbete

Tobias Anse, systemarkitekt och utvecklare reflekterar över projektet nu när det är i drift: ”Det har varit ett jätteroligt projekt! Det är extra kul att få jobba med en uppgift och ett projekt som har en så kort ROI som 1 år. Den här nya lösningen för att optimera leveranserna frigör mycket tid som medarbetarna på Skånska Byggvaror kan lägga på att andra arbetsuppgifter. Det är också otroligt kul med ett större projekt där vi är flera i teamet och verkligen jobbar fram lösningen tillsammans.”

Gunnar Söderman är också nöjd med projektet: ”Det här var ett mycket komplext projekt med många variabler och komplexitet i hur förpackningarna ser ut. Så det tog några timmar att komma fram till hur vi skulle kunna lösa detta med systemstöd. Men när vi väl hittade en grund och hur vi sedan skulle bygga matrisuträkningen så löpte det på relativt bra. Självklart stötte vi på några mindre hinder men de löste vi längs vägen. Samarbetet med Two har fungerat bra tycker jag. Vi har haft bra dialoger och hittat gemensamma lösningar.”

Skånska-Byggvaror-transporter

Tobias Anse fyller i: ”Vi har gjort utvecklingen utan en alltför hård specifikation, börjat med en grund och sedan lagt till och löst saker efterhand. Skånska Byggvaror har hela tiden varit pragmatiska, och valt bort det som är för komplicerat. Vi har tillsammans i projektet löst saker som har tillkommit på ett bra sätt med en aktiv dialog. Och det var strategin från början, att inte specificera allt från början utan att jobba oss fram.”

En stabil lösning, utbyggbar för framtiden

Projektet som startade efter sommaren pågick under ungefär ett halvår. Från Two har Tobias Anse byggt och utvecklat lösningen tillsammans med Anders Lindblad, båda systemutvecklare med lång erfarenhet av Jeeves. ”Vi har tagit Skånska Byggvarors krav och önskemål och översätt dem till en lösning. Förutom all utveckling har vi också byggt arkitekturen för lösningen. Målet, förutom att hjälpa Skånska Byggvaror att optimera leveranserna, har varit att skapa en personoberoende lösning, och dessutom att den ska vara utbyggbar utifrån framtida behov.” avslutar Tobias.

Jonas-Hellström-Two

Vill du också optimera dina leveranser?

Jonas Hellström

jonas.hellstrom@two.se

072-084 26 70