Branscher

Minut för minut, en timme, ett dygn. Behov, vägval och växtvärk.
Inom affärsvärlden kan allt hända. På Two ser vi till att det gör det.

Vi är specialister på affärssystem och business intelligence för många olika branscher. Inom handel, tillverkning och energi har vi flera anpassade BI-lösningar.

Digitalisering inom Handel

Nya krav, verktyg och arbetssätt

PowerBI-insikt
ERP-2-PowerBI

Digitalisering i Tillverkningsbranschen

AI, IoT och 3D-utskrifter

Det är en spännande tid för tillverkningsindustrin, och digitaliseringen kommer att fortsätta att förändra och förbättra hela branschen.

Det handlar t ex om automatisering av produktionsprocesser och digitala tvillingar. Genom att använda digitala tvillingar kan du som tillverkare skapa en virtuell kopia av produktionsprocessen och testa olika scenarier för att hitta det mest effektiva sättet att producera på. Men också för att övervaka maskiner och förutsäga underhållsbehov.

3D-utskrift har blivit alltmer populärt. Detta tillåter producenter att skapa komplexa produkter på ett mer kostnadseffektivt sätt. Genom att använda IoT-enheter och sensorteknik kan ni övervaka lagerstatus och produktionsflöde i realtid. AI används alltmer inom tillverkningsindustrin för att förutsäga fel och förbättra produktionsprocessen.

Business intelligence och digitalisering

Tre branscher – många digitaliseringsmöjligheter

Ikon för Handel

Handel

Inom handel blir e-handeln, mobil teknik och sociala medier hela tiden allt viktigare. Här finns också stora möjligheter med Big Data för att samla in och analysera data om kunder och köpbeteenden. IoT möjliggör integration mellan mobila enheter och fysiska butiker, vilket underlättar både lagerövervakning och inventering. Med AI-teknik kan ni skapa personliga rekommendationer, förutsäga kundbeteenden och optimera erbjudanden.

Bransch-tillverkning-Two

Tillverkning

Även för tillverkande bolag kommer IoT till användning. Maskiner och fabriker kan kommunicera med varandra och samla in data i realtid. Med roboticstekniken kommer robotar som automatiserar processer och ökar produktiviteten. Det kan också bidra till att minska risken för skador vid arbete i farliga miljöer. Blockchain-teknik kan användas för att säkra leveranskedjan och spåra produkter från tillverkaren till kunden.

Ikon för energi

Energi

Energibolagen kan sätta upp och använda smarta elnät för att övervaka och hantera elproduktion och distribution i realtid. Det kan bidra till att minska driftstopp, optimera energiflödet och öka energieffektiviteten. Med IoT kan de samla in data om energiförbrukning och produktion från olika källor för ytterligare optimering. AI och prediktiv analys hjälper till att att förutsäga efterfrågan på energi och optimera energiproduktionen.

Power BI inom olika branscher

Energi och digitalisering

Minskade utsläpp och bättre elförsörjning

Digitaliseringen kommer att fortsätta att förändra och förbättra energisektorn på olika sätt, vilket gör det möjligt att producera energi mer effektivt, minska koldioxidutsläppen och förbättra elförsörjningen för konsumenterna.

De nya smarta näten använder IoT och sensorteknik för att övervaka energiflöden och optimering av nätverket. De gör det möjligt att integrera förnybara energikällor på ett effektivt sätt. Dessutom ger dig som aktör inom energisektorn möjligheten att övervaka och förutsäga underhållsbehov för era anläggningar, vilket minskar både risken för oväntade avbrott i elförsörjningen och era underhållskostnader.

Den nya tekniken för energilagring, i form av batterier och andra lagringssystem gör det möjligt att lagra överskott av energi från förnybara energikällor, för att använda när efterfrågan är hög. AI används alltmer inom energisektorn för att optimera energiflöden och förutsäga efterfrågan på energi. Det kan underlätta för att upprätthålla effektbalansen.

Kunder

Några kunder inom handel, tillverkning och energi

Kristinehamns Elnät bygger bort flaskhalsar med BI

“Genom att skapa egna rapporter för myndighetsrapportering och uppföljning av till exempel nätförluster så frigör vi tid för att kunna jobba mer för våra kunder med värdeskapande arbetsuppgifter. ”

Fredrik Svensson

Elnätschef, Kristinehamns Elnät AB

AD-Plast sparar tid och agerar snabbare

“Vi är jättenöjda! Vi ser jättestora fördelar med Power BI. Till att börja med upplever vi en otrolig tidsbesparing. Vi behöver inte längre samla data, skriva rapporter och dela ut. I Power BI får vi snabbt bland annat veckorapporter med sammanställning av alla måltal i verksamheten.”

Michael Jonsson

VD, AD-Plast

Jonas Sundin

Vill ni jobba med datadrivet? Jonas berättar gärna mer!

Nyheter & Blogg

Läs mer om Business Intelligence i olika branscher

Elmia-väljer-BI-lösning-från-Two-PowerBI-och-Jeeves

Nyheter

Elmia väljer BI-lösning från Two

Genom att koppla ihop Power BI och Jeeves får Elmia koll på hela mässproduktionen, allt från projektuppstart till att…