Jeeves för handel och tillverkning

Genom att jobba med handel i Jeeves kan ni automatisera era försörjnings- och lagerhanteringsprocesser, från kostnad och kontroll till inventering och planering. För tillverkande företag ger Jeeves ett stöd som omfattar hela processen från råvaror till färdiga varor, och som integrerar sömlöst med ditt lager och dina distributionskanaler. Med funktionalitet anpassad för den svenska marknaden får ni ett komplett system för hela er verksamhet. Vi berättar gärna mer!  

För handel

Hela kedjan från inköp till returhantering

I Jeeves kan ni hantera hela distributionskedjan från inköp och inleverans till försäljning och returhantering. Jeeves Supply Chain erbjuder sofistikerade lösningar för bland annat spårbarhet i lager, lagerpåfyllnad och för att styra lageraktiviteter.

Har ni flera bolag inom er organisation som bedriver handel mellan varandra finns det bra stöd för det i form av Jeeves ICT (InterCompany Transaction). Funktionaliteten stödjer hantering av flera lager, valutor och språk.

Boka möte med oss idag så berättar vi mer!

Jeeves for handel och tillverkning
Jeeves planering

För tillverkning

Planering och resursallokering för effektiv produktion

Tidseffektivitet och kvalitet är alltid lika viktigt i ett tillverkande företag. Jeeves ERP har en fantastisk verktygslåda för tillverkande företag. Systemet ger er verksamhet ett stöd som omfattar hela processen från råvaror till färdiga varor, och som integrerar sömlöst med ditt lager och dina distributionskanaler.

En annan fördel med Jeeves ERP är att det går att anpassa affärssystemet för att hantera er tillverkning enligt era befintliga processer. Vi har lång erfarenhet inom tillverkande industri och kan hjälpa er att effektivisera er verksamhet. Hör av dig så pratar vi vidare!

Ett komplett och mångsidigt system

Med Jeeves ERP får du ett flexibelt affärssystem som har kapacitet att enkelt hantera krav i många olika branscher.

Jeeves-Two-handeldistribution

Massor av funktionalitet i ett och samma system

Jeeves för handel och distribution

Jeeves ERP är speciellt lämpat för er som har verksamhet inom handel och distribution. Det passar utmärkt för all logistiktung verksamhet. Jeeves Supply Chain Management är framtagen för att ge dig fullständig kontroll över försörjningskedjan och möjlighet att samarbeta på ett smidigt sätt. Här får du snabb tillgång till spårbarhet i lager, lagerpåfyllnad och styrning av lageraktiviteter.

Optimera lagerprocesserna

I Jeeves ERP kan ni automatisera era försörjnings- och lagerhanteringsprocesser, från kostnad och kontroll till inventering och planering. Processerna är integrerade med efterfrågeprognoser som maximerar er lagerstyrning och lönsamhet. Ni får även stöd för multilagerhantering och möjlighet att serva de av era kunder som har flera lagerplatser.

Jeeves har en robust och samtidigt flexibel produktdatastruktur. Den ger er möjlighet att detaljerat klassificera, spåra och övervaka era produkter och artiklar, som exempelvis varianter, säsongsanpassade produkter och kostnader. De funktioner som finns för lagerhantering möjliggör för er att genomföra inventering och skapa lagerkontroller som genererar rapporter över lagersaldon enligt era specifikationer. Som exempel kan nämnas rapporter för tillgängliga saldon, reserverade/bokade saldon eller ledtider för icke lagerhållna artiklar.

Jeeves gör det enkelt att spåra kostnader och försäljningshistorik över flera lagerställen, platser och hyllor, oberoende av var i världen de befinner sig. Dessutom går det också att spåra artiklar med serienummer, LOT eller Batch för total spårbarhet genom hela systemet. Vilket är ett krav inom många verksamheter. Lagervärdering kan ni göra baserat på en rad olika metoder, som t ex FIFO, genomsnittspris eller standardpris från beräkningsunderlag. I tillägg finns det också väl beprövade beräkningar för att planera för säsongsprodukter eller produkter med låg omsättning. När prognoserna avviker från det normala får ni meddelande från Jeeves om det.

Lagerpåfyllning

Lagerpåfyllningsfunktionerna i Jeeves ERP kan ta fram noggranna prognoser som hjälper er att förutsäga vad kunderna kommer att köpa. Systemet kommer också med en automatiserad funktion för anskaffning som automatiskt genererar inköpsordrar och flyttordrar.

Spara dina sökningar och rapporter

Jeeves avancerade sökfunktion gör det enkelt för anställda att göra specifika sökningar för att kunna svara på frågor från olika intressenter. Det kan t ex handla om status på en specifik order eller när en artikel är tillgänglig i lager. Dessutom går det att spara sökningarna för att användarna snabbt skall kunna utföra återkommande sökningar, vilket sparar tid och gör det enklare i det dagliga arbetet. De sparade sökningarna kan sedan ligga till grund för rapporter som visar den information som är viktig för just er. Rapporterna kan anpassas ytterligare för just er verksamhet.

Koppling till tredjepartslösningar? Javisst!

Behöver ni koppla ert affärssystem till tredjepartslösningar för att maximera verksamhetsnyttan? Inga problem! Vi kan integrationer och har jobbat med många olika tredjepartsprodukter genom åren. Vid införande av anpassningar för att förbättra ert logistikflöde kan vi hjälpa er med både rådgivning och implementation. Vi hjälper er också gärna med att börja använda standardlösningar som exempelvis ICT. Läs gärna mer om hur vi på Two jobbar med förvaltning av Jeeves.

Jeeves for handel och tillverkning

Jeeves för tillverkning

Jeeves ERP erbjuder en fantastisk verktygslåda för tillverkande företag. Du kan exempelvis förbättra beräkning av ledtider, göra upp mer korrekta materialplaner eller allokera resurser mer effektivt. Vidare finns det stöd för ändrings- och kvalitetshantering, närvarohantering och spårbarhet. Och självklart alla andra funktioner som är viktiga i er tillverkningsprocess. Med Jeeves EQ Plan får du ett verktyg för produktionsplanering där ni kan planera och simulera er tillverkning, hela tiden med bra överblick över vad som händer. En riktigt bra lösning för ett effektivt produktionsarbete helt enkelt!

Planera tillverkning i Jeeves ERP med Shop Floor Control

Genom att använda programmet Shop Floor Control finns det möjlighet att hantera körplaner i systemet. Varje produktionsgrupp kan se sin planering och ta bättre beslut genom den tillgängliga informationen. Ett exempel på det är att produktionen inte kan påbörja en arbetsorder – då kan de också se vad som är orsaken. Vidare kan arbetsledaren korrigera körplanen direkt i programmet för att bättre administrera tiden.

En annan fördel med Jeeves ERP är att det går att anpassa affärssystemet för att hantera er tillverkning med Jeeves ERP enligt era befintliga processer. Vi har erfarenhet av anpassningar och har möjligheten att vägleda er och implementera funktionalitet som förbättrar och effektiviserar er verksamhet.

Vi hjälper också gärna att integrera andra system med tillverkningsmodulen i Jeeves, allt för att skapa mervärde i alla led. Tillverkningsorder kan t ex skickas till ditt produktionssystem för att efter tillverkningsprocessen avisera att jobbet är genomfört. Det är också enkelt att snabbt sätta upp till exempel legotillverkning, materialplanering och andra delar av tillverkningsmodulen som behöver vara konfigurerade innan funktionaliteten kan användas.

Uppföljning och rapporter i realtid

Vill ni kunna följa upp vad som blir tillverkat, och när? Visst vore det bra att veta vilka av era maskiner som har stopp, eller mängden spill? Kanske är det också värdefullt för er att kunna följa tids- och materialåtgång? Det gör ni enkelt i Microsofts business intelligence-verktyg Power BI. Med vår paketering Jeeves 2 Power BI har vi samlat många års erfarenheter, och packat ihop en lösning som är anpassad för våra Jeeves-kunder. Hör gärna av dig så berättar vi mer!

Jonas-Hellström-Two

Jonas berättar gärna mer

Nyheter & Blogg

Läs mer om Jeeves ERP

Two-partner-med-Jeeves

Jeeves ERP

Two tecknar partneravtal med Jeeves

Att vi nu blir en del av Jeeves partnerkanal innebär att vi kan arbeta tillsammans med Jeeves egen konsultverksamhet…
Dokumenthantering Jeeves EDM

Jeeves ERP

Dokumenthantering i Jeeves ERP

Alla företag och organisationer har idag ett stort behov av att skapa, uppdatera och bevara många olika sorters dokument…