Demorapporter Qlik

Försäljningsanalys

Följ upp din försäljning under nuvarande månad och år. Analysera din utveckling och jämför med föregående period, förvald eller valfritt datumintervall.

Demorapporter qlik pratbubbla

Kundupplevelse

Ibland finns det ett gap mellan försäljningsavdelningens mål och kundens upplevelse. Få hjälp att analysera bl a kundnöjdhet och NPS, samt få tips på var det behövs förbättringar.

Produktionseffektivitet

Skaffa dig koll på läget i tillverkningen. Få insikter för att enklare kunna förbättra produktionen effektivitet och output.

Finance paket

Underlätta beslusfattandet på ekonomiavdelningen genom finansiella analyser innehållande cash flow, break even, prognoser och mycket annat.

NFL

I Qlik kan du presentera vad som helst i överskådliga rapporter. Kanske något specialintresse, eller en tävling på jobbet.

demorapporter qlik kundupplevelse

Retailförsäljning

Här kan du följa upp försäljningen i dina butiker. Du kan även jämföra både butiker och säljare, samt se en geografisk översikt över hur det går.