Demorapporter Power BI

Försäljningsanalys

Följ upp din försäljning under nuvarande månad och år. Analysera din utveckling och jämför med föregående period, förvald eller valfritt datumintervall.

Klimatsmarta resor

Ett av målen i Agenda 2030 är att bekämpa klimatförändringen. Något vi alla kan hjälpa till med. Här kan du beräkna dina resors klimatpåverkan i CO2.

Tillverkning

Skapa levande dashboards som ger dig full koll på läget i tillverkningen. Få indikationer på uppnådda mål och processer som larmar.

Försäljning

Visualisera er försäljning på ett snyggt och modernt sätt, i linje med er grafiska profil eller med annan anknytning till verksamheten.

OS

I Microsoft Power BI kan du presentera vad som helst i snygga dashboards. Kanske något specialintresse, eller en tävling på jobbet.

Enkel försäljningsuppföljning

Här kan du i ett enkelt exempel se hur du kan följa upp utvecklingen av din försäljning i Power BI, även geografiskt.

Luftföroreningar

Se utvecklingen av utsläpp för olika typer av luftföroreningar i olika branscher i Sverige.