Licensmodellen för Qlik

Vilken Qliklicens ska du välja?

Valfrihet utifrån behov och budget

Qliks licensmodell

De 3 användartyperna i Qlik Sense

Vilken passar er?

Qlik-professional-user

1. Professionell användare

Det här är en avancerad användare som kan utveckla i Qlik.
Den kan skapa egna rapportvarianter, nya sidor och appar. Dessutom kan den här användaren administrera alla användare, koppla nya datakällor och länka bilder till webb.

Qlik-analysis-user

2. Analysanvändare

Analysanvändaren är en användare som kan skapa bokmärken och berättelser. Därutöver kan den också skriva ut objekt, tabeller och berättelser. Dessutom kan den exportera data från objekt till Excel. Qliks Analysanvändare har tillgäng till ett obegränsat antal applikationer.

Qlik-capacity-user

3. Kapacitetsanvändare

En kapacitetsanvändare kan göra samma saker som analysanvändaren. Den är namngiven och har en behörighetsstyrd åtkomst. Licensen styr tillgång till Qlik på 1000 minuter per månad och minsta förbrukning är 6 minuter per gång. Vilket innebär att 16 st användare kan vara inne totalt 1 h per månad. Ett företag har normalt ca 10 sällananvändare.

Qlik Sense användartyper

Qlikplattformen passar företag av olika storlek och licensstrukturen är utformad för att passa alla typer av verksamheter. Med varje licens följer också olika nivåer av support, utbildning och konsultation som hjälper dig att implementera och använda plattformarna på ett effektivt sätt.

I Qlik Sense finns tre olika typer av användare.

Professional User:
Användare har fullständig åtkomst till alla funktioner och verktyg i Qlik Sense.

Analyzer User:
Ger användare tillgång till en begränsad uppsättning funktioner i Qlik Sense. Med Analyzerlicens kan användare titta på och interagera med befintliga dashboards och visualiseringar, men de kan inte skapa egna applikationer.

Analyzer Capacity:
Den här licensen ger användare tillgång till samma uppsättning funktioner som Analyzer Access, men
är tidsstyrda utifrån en månadspott. Det kan vara en fördel för organisationer med många sällananvändare som inte behöver skapa egna visualiseringar.

NPrinting – rapportgenerering i Qlik

Qlik NPrinting är en programvara för rapportgenerering. Med Qlik NPrinting kan du som användare skapa professionella rapporter och fördela dem i en mängd olika format, inklusive Excel, Word, PowerPoint och PDF. Dessutom kan dina användare också schemalägga automatisk rapportgenerering och distribution baserat på specifika tidsperioder eller händelser. NPrinting finns i två varianter:

Jonas_Sundin_Two

Jonas har koll på licenserna, välkommen att höra av dig!

Nyheter & Blogg

Läs mer om Qlik

Integrera-AI-i-Qlik-Cloud

Blogg

Integrera AI i Qlik Cloud

Visste du att du kan kan koppla generativ AI till Qlik Cloud och på så sätt öka dina insikter?…
5-fördelar-med-QlikSense

Blogg

5 fördelar med Qlik Sense

Qlik Sense är ett BI-verktyg som underlättar sättet att hantera data och skapa enkla och tydliga rapporter. Vi ger…