Jeeves ERP

Vi har lång erfarenhet av Jeeves och hjälper er gärna att hitta den smartaste vägen för att bli absolut bäst på det ni gör!

Jeeves ERP är affärssystemet för små till medelstora företag med verksamhet inom distribution och tillverkning. Affärssystemet är utvecklat för den svenska marknaden och dess lagar och krav. Med sin unika arkitektur kan ni enkelt anpassa Jeeves efter er verksamhet och uppgradera det med små insatser.Jeeves ERP Two i Sverige

Vi har lång erfarenhet av Jeeves och hjälper er gärna att hitta den smartaste vägen för att bli absolut bäst på det ni gör. Våra konsulter har lång erfarenhet av att förädla och integrera Jeeves. Tillsammans med vårt systerbolag Nethouse har vi möjlighet att ta hand om hela er förvaltning från drift och support till utveckling och utbildning.

Two är Jeeves-specialister inom handel och distribution samt tillverkning. Vi är vana att hjälpa våra kunder att effektivisera verksamheten och affärsprocesserna kopplade till Jeeves ERP bland annat genom automation och integration. Som exempel har vi hjälpt många kunder med LogTrade-integration (transportadapter), EDI, eAttest och e-handelsintegration. Vi strävar alltid efter att bygga anpassade lösningar och att göra våra kunder mer effektiva, konkurrenskraftiga och lönsamma.

Jeeves ERP för er koncern

Jeeves är uppbyggt kring en kärna med stabila funktioner för koncernbolag. Därmed kan du lugnt lita på att det finns stöd för flerbolagshantering i hela affärssystemet. Har ni flera bolag inom er organisation som bedriver handel sinsemellan finns Jeeves ICT (InterCompany Transaction). Med ICT har ni möjlighet till automatiserade internhandelsflöden vilket både sparar tid och minimerar manuella misstag. Anpassningar är möjliga att göra i alla funktioner i Jeeves. En av systemets tydliga styrkor är att det går att bygga på i takt med att verksamheten växer och behoven blir mer komplexa. Språkstödet i Jeeves är fullt utbyggt både för extern kommunikation med kunder och leverantörer, men även i applikationen. Därför passar Jeeves även till det internationella företaget.

Jeeves ERP har marknadens lägsta TCO (Total Cost of Ownership). Ni kan därför hålla ned era kostnader för affärssystem samtidigt som ni fortsätter att utveckla er verksamhet.

Vi kan även erbjuda ett mobilt och modernt beslutsstöd till Jeeves ERP med Microsoft Power BI. Många av våra kunder har valt Power BI som business intelligence plattform för att den är kraftfull, men samtidigt enkel och snabbt uppe på banan.

Det här är Jonas, han berättar gärna mer

Maila Jonas

Jonas Hellström • 072-084 26 70jonas.hellstrom@two.se