Förändringar i Intrastat 2022

I januari 2022 sker förändringar i Intrastat-rapporteringen. Du som tar ut Intrastatdata från ditt affärssystem behöver ha koll på vad som gäller för just ditt system. 

Förändringar i Intrastat 2022

Förändringen i sig innebär att de datainsamlande myndigheterna i varje EU-medlemsstat ska utbyta mer transaktionsdata med varandra. Syftet med utbytet av mikrodata är att EU-medlemsländerna ska få ytterligare underlag för att ta fram statistik över utrikeshandel. Genom att få in uppgifter om utförsel från andra medlemsländer till Sverige beräknar SCB Sveriges införsel.

Hur påverkar det mig?

Varornas ursprungsland är det land där varan är producerad. Om det är så att varan är tillverkad i två eller flera olika länder ska ursprungslandet anges som det land där varan genomgick sin senaste, omfattande, ekonomiskt motiverade bearbetning.

mika genheden

Har du frågor eller funderingar?

Mika Genheden