Jeeves för handel och distribution

Jeeves ERP är speciellt lämpat för er som har verksamhet inom handel och distribution. I Jeeves kan ni hantera hela distributionskedjan från inköp och inleverans till försäljning och returhantering.

Jeeves-handel-och-distribution

Jeeves Supply Chain erbjuder sofistikerade lösningar för bland annat spårbarhet i lager, lagerpåfyllnad och för att styra lageraktiviteter. Har ni flera bolag inom er organisation som bedriver handel mellan varandra finns det bra stöd för det i form av Jeeves ICT (InterCompany Transaction). Funktionaliteten stödjer hantering av flera lager, valutor och språk. Och funkar för många olika typer av tillverkare och distributörer. Jeeves Supply Chain Management är framtagen för att ge dig fullständig kontroll över försörjningskedjan och möjlighet att samarbeta på ett smidigt sätt.

ICT-hantering

Med Jeeves hantering av ICT (intercompany transactions) får ni möjlighet att ha automatiserade internhandelsflöden för t ex order, leverantörsfakturering och inleverans. Det sparar tid och minimerar manuella misstag. Dessutom hjälper det er verksamhet att agera enhetligt. Det ökar även tillgängligheten av informationen mellan olika enheter, t ex kan användare se vilka saldon som finns hos leverantörer och säljande bolag för att enklare kunna planera och agera.

Optimera lagerprocesserna med Jeeves för handel och distribution

Genom att jobba med handel och distribution i Jeeves kan ni automatisera era försörjnings- och lagerhanteringsprocesser, från kostnad och kontroll till inventering och planering. Processerna är integrerade med efterfrågeprognoser som maximerar er lagerstyrning och lönsamhet. Ni får även stöd för multilagerhantering och möjlighet att serva de av era kunder som har flera lagerplatser.

Jeeves ERP har en robust och samtidigt flexibel produktdatastruktur. Den ger er möjlighet att detaljerat klassificera, spåra och övervaka era produkter och artiklar, som exempelvis varianter, säsongsanpassade produkter och kostnader. De funktioner som finns för lagerhantering möjliggör för er att genomföra inventering och skapa lagerkontroller som genererar rapporter över lagersaldon enligt era specifikationer. Som exempel kan nämnas rapporter för tillgängliga saldon, reserverade/bokade saldon eller ledtider för icke lagerhållna artiklar.

Jeeves gör det enkelt att spåra kostnader och försäljningshistorik över flera lagerställen, platser och hyllor, oberoende av var i världen de befinner sig. Det går också att spåra artiklar med serienummer, LOT eller Batch för total spårbarhet genom hela systemet. Vilket är ett krav inom många verksamheter. Lagervärdering kan ni göra baserat på en rad olika metoder, som t ex FIFO, genomsnittspris eller standardpris från beräkningsunderlag. Det finns också väl beprövade beräkningar för att planera för säsongsprodukter eller produkter med låg omsättning. När prognoserna avviker från det normala får ni meddelande från Jeeves om det.

Lagerpåfyllning

Lagerpåfyllningsfunktionerna i Jeeves ERP kan ta fram noggranna prognoser som hjälper er att förutsäga vad kunderna kommer att köpa. Systemet kommer också med en automatiserad funktion för anskaffning som automatiskt genererar inköpsordrar och flyttordrar.

Sparade sökningar och rapporter

Jeeves avancerade sökfunktion gör det enkelt för anställda att göra specifika sökningar för att kunna svara på frågor från olika intressenter. Det kan t ex handla om status på en specifik order eller när en artikel är tillgänglig i lager. Dessutom går det att spara sökningarna för att användarna snabbt skall kunna utföra återkommande sökningar, vilket sparar tid och gör det enklare i det dagliga arbetet. De sparade sökningarna kan sedan ligga till grund för rapporter som visar den information som är viktig för just er. Rapporterna kan anpassas ytterligare för just er verksamhet.

Jeeves för handel och distribution

En av Jeeves absolut största styrkor är att det är så lätt att anpassa. Det är enkelt att lägga till nya fält för att lagra nödvändig information för logistikhanteringen, men det går även att anpassa systemet för er verksamhet genom att utveckla ny funktionalitet som inte är med som standard. Genom att använda Jeeves för handel och distribution möter ni verksamhetens behov och anpassar systemet efter hur ni jobbar. Läs gärna mer om hur vi samarbetar med ELON Group kring det här.

Behöver ni koppla ert affärssystem till tredjepartslösningar för att maximera verksamhetsnyttan så är det inga problem. Vi kan integrationer och har jobbat med många olika tredjepartsprodukter genom åren. Vid införande av anpassningar för att förbättra ert logistikflöde kan vi på Two hjälpa er med både rådgivning och implementation. Vi hjälper er också gärna med att börja använda standardlösningar som exempelvis ICT. Läs gärna mer om hur vi på Two jobbar med förvaltning av Jeeves.

Tobias berättar gärna mer!

Maila Tobias

Tobias Anse • 072-572 64 35tobias.anse@two.se