17 december, 2021

Förändringar i Intrastat 2022

I januari 2022 sker förändringar i Intrastat-rapporteringen. Du som tar ut Intrastatdata från ditt affärssystem behöver ha koll på vad som gäller för just ditt system. 

Forandringar-i-Intrastat

Förändringen i sig innebär att de datainsamlande myndigheterna i varje EU-medlemsstat ska utbyta mer transaktionsdata med varandra. Syftet med utbytet av mikrodata är att EU-medlemsländerna ska få ytterligare underlag för att ta fram statistik över utrikeshandel. Genom att få in uppgifter om utförsel från andra medlemsländer till Sverige beräknar SCB Sveriges införsel.

Hur påverkar det mig?

Ändringarna i Intrastat införs 1 januari 2022. Från och med detta datum behöver du få med två nya variabler i ditt rapporterade data: Partner-ID och ursprungsland. Partner-ID är momsregistreringsnumret för den köpare som har tagit emot varor. De två första positionerna ska matcha landskoden hos mottagarlandet. Du kan kontrollera momsregistreringsnumret på EU-kommissionens web.

Varornas ursprungsland är det land där varan är producerad. Om det är så att varan är tillverkad i två eller flera olika länder ska ursprungslandet anges som det land där varan genomgick sin senaste, omfattande, ekonomiskt motiverade bearbetning.

Om ditt affärssystem heter Jeeves ERP så kan du ta det lugnt – allt är förberett för de nya kraven. I version 6 update 7, som kom 25 oktober, finns stöd för det. Om du har en äldre update så kan vi patcha in den nya funktionaliteten. I så fall hör du bara av dig till oss, så sätter vi upp en plan.

Även du som är Business Central-användare kan slappna av. I Microsoft Business Central är Intrastat-rapportering standardfunktionalitet. Den enda skillnaden är att de variabler som från 1 januari 2022 måste finnas med vid rapporteringen nu blir obligatoriska att ange. Du som användare behöver inte göra något i systemet för att aktivera dem, du kommer att märka det när du ska göra din första rapportering till Intrastat 2022.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta Mika

Mika_Genheden

Mika Genheden • 072-552 64 25mika.genheden@two.se