9 januari, 2019

Fem anledningar till att välja ett affärssystem i molnet

– läs vår kollega Sofia Werns tankar:

”Fler och fler företag går igenom en digitaliseringsresa och allt fler börjar blicka mot molnet för många av sina digitala lösningar. Affärssystemet har traditionellt hos många företag varit en on premise-lösning som har funnits lokalt i egen miljö, men det finns stora fördelar med att även flytta hela den processen till molnet. Så här tänker jag kring det här med att välja ett affärssystem i molnet:

Affärssystem i molnet

  1. Tillgängligheten
   Ett affärssystem i molnet finns tillgängligt överallt, närsomhelst. Du kommer åt det i webbläsaren och så fort en ny användare har givits access så kan den komma åt systemet och börja jobba med det. I molnet är affärssystemet plattformsoberoende då det helt och hållet styrs ifrån webbläsaren. Så länge du har en dator med internetuppkoppling har du åtkomst till systemet vilket erbjuder en enorm flexibilitet. Även från mobila enheter som smartphones och surfplattor kan du komma åt affärssystemet. Många av systemen har även egna appar med ett anpassat gränssnitt för mobila enheter.
  2. Driften
   Eftersom systemet ligger i molnet behöver du inte tänka på servermiljö, underhåll och uppgraderingar på samma sätt som för en on premise-lösning. Driften sköts helt och hållet av leverantören av systemet och de ser också till att all affärsdata lagras på säkert sätt.
  3. De kostnadseffektiva fördelarna
   Ett affärssystem i molnet driftas för det mesta på prenumerationsbasis, alltså att du betalar en månadskostnad som baseras på antalet användare som har access. Det innebär att du inte behöver investera stora summor i förskott för att implementera ett nytt system. Såklart kan prismodellerna skilja sig åt mellan olika system, men många erbjuder en prenumerationslösning som gör att kostnaderna fördelas över tid per automatik. Så länge du har användare och access till systemet så betalar du en månadskostnad för användandet som kan skalas upp eller ner efter behov. I månadskostnaden ingår också att systemet uppgraderas med jämna mellanrum och det innebär att du och alla andra får alla nyheter i en ny release vid samma tidpunkt.
  4. Skalbarheten
   Ett system som ligger i molnet har oftast väldigt väl utformade flöden som enkelt samverkar med varandra, oavsett vilken funktionalitet du väljer att använda. Om din verksamhet växer och du behöver utöka med nya funktioner och moduler kan de enkelt kopplas på och är per automatik integrerade med den befintliga funktionaliteten som redan används. Det gör att systemet är skalbart att växa med verksamheten.
  5. Anpassningsbarheten
   De flesta molnlösningar har något slags verktyg att bygga anpassningar och integrationer med. En del system är väldigt öppna och kan till stor del anpassas med inbyggda verktyg vilket är fördelaktigt när du vill kunna göra dina egna anpassningar allteftersom behov uppstår. Integrationer till befintliga kringsystem byggs med hjälp av API och Web Servicar och de allra flesta system kan integreras på detta sätt vare sig det gäller CRM-system, EFH-lösningar, projektverktyg eller något helt annat som behöver prata med affärssystemet.

För mig personligen är molnet det självklara valet om det är så att du funderar på att byta affärssystem och inte vet vad du ska välja för plattform!”