Tips & Trix

Inläsning av data till Power BI

Så här enkelt läser du in din data i Power BI! Microsoft..

Transformera data i Power BI

Du kan enkelt transformera din data i Power BI. I den här..

Sammanslagning av data i Power BI

Det går snabbt att slå samman din data från olika kolumner i..

Hantering av numeriska datatyper i Power BI

Undrar du hur du bearbetar dina siffror i Power BI? Här..

Inställningar för arbetsytan i Power BI

Jobba med inställningar i arbetsytan i Power BI för att få..

Sortering av data i Power BI

Behöver du få till en bättre sortering av ditt data i Power..