Analysera Power BIs modell

Vill du analysera modellen som ligger till grund för dina rapporter i Power BI? Här berättar vi om hur du exporterar Power BIs underliggande semantiska modell till Excel.