Power BI Premium – premiumfunktionalitet för superanvändare

Power BI Premium är med start i april 2021 nu också ett valbart alternativ för enstaka användare. Microsoft har utökat valmöjligheten och gjort premiumfunktionaliteten mer tillgänglig genom PPU – Power BI Premium per User.

Power BI Premium

Som Power BI Pro användare kan du bland annat publicera rapporter, dela dashboards och samarbeta med kollegor på olika arbetsytor. Du har möjlighet att

Power BI Premium per användare licensmodell

Med Power BI Premium per användare kan organisationer licensiera Premium-funktioner per användare. Premium per användare innehåller alla Power BI Pro-licensfunktioner samt även sidnumrerade rapporter, AI och andra funktioner som endast är tillgängliga för Premium-prenumeranter, exempelvis:

Power BI-rapportservern ingår i Power BI Premium och är en lokal rapportserver med en webbportal. Du kan alltså skapa BI-miljön lokalt och distribuera rapporter bakom organisationens brandvägg. Med rapportservern får användarna åtkomst till de detaljerade, interaktiva rapporteringsfunktionerna för företag i SQL Server Reporting Services. Vid behov gör Power BI-rapportservern det enkelt att migrera till molnet, där din organisation kan dra nytta av alla funktioner i Power BI Premium.

Du kan få en utvärderingsversion av Premium per användare (PPU) via Microsoft 365, så länge din organisation inte har begränsat PPU-licenser. Testversioner aktiverar du enkelt via portalen, på liknande sätt som för dina Power BI Pro licenser.

Varför ska jag skaffa Power BI Premium per användare?

Premium per användare passar dig som både bygger och använder data-drivna rapporter. Kanske tycker du också att det här är intressant:

Christofer Jarlesjö

Vill du veta mer? Hör av dig till Christofer!

Christofer Järlesjö