Jeeves ERP för flerbolag eller koncern

Jeeves ERP för flerbolag eller koncern

Lokaliseringar för flera länder underlättar för internationella bolag

I Jeeves ERP finner du lokaliseringar för fler än 20 länder. Till detta hör flertalet inbyggda processer i systemet, som gör att du kan jobba enligt lokala lagar och regler. Andra exempel är anpassade fakturanummer och internationell bankverifiering. Jeeves innehåller också applikationerna Inter-Company Transactions och Master Data Management som ser till att den information som utbyts mellan företag är korrekt.

Intercompany transactions

Genom ICT-applikationen får du ett öppet informationsutbyte mellan de olika enheterna i din organisation. Det blir möjligt för medarbetarna att se saldon hos alla enheter, både levererande och säljande, men även de krav en säljande enhet ställer på dem. Informationsflödet mellan de olika enheterna är helt automatiserat, och det gäller för fakturaflöden, kundorderflöden och beställningar till eget lager. Om det sker en förändring i en order uppdaterar Jeeves ICT ordern automatiskt för den levererande enheten. Den levererande enheten har också möjlighet att göra ändringar som påverkar den säljande enheten.

Jonas Hellström

Vill du veta mer? Hör av dig till Jonas!

Jonas Hellström