P27 – vad innebär det?

P27 är namnet på projektet för den nya nordiska betalplattformen som kommer under 2023. Men vad innebär det för dig som hanterar betalningar inom Norden? 

P27-projekt Two Avfall

Den nya betalningsinfrastrukturen ersätter Bankgirosystemet och Dataclearingen. Betalningar ska istället skickas direkt till respektive bank. De banker som driver arbetet är Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar, Skandia, DNB. Tillsammans med Bankföreningen tar bankerna fram en nordisk standard baserad på det globala formatet ISO 20022.

Vad innebär P27 rent praktiskt?

En modern struktur för nya möjligheter

Ambitionen hos P27 är att skapa en flexibel och effektiv betalningsinfrastruktur för nationella och gränsöverskridande betalningar i både euro och de nordiska valutorna. Strukturen ersätter de omkring nio olika betalningsformer som förekommer idag, och därmed ökar möjligheterna till teknisk innovation och smarta lösningar för bankkunderna. Varje bank väljer hur de utnyttjar den nya tekniken och vad de erbjuder. Kolla med just din bank vilka nyheter de kommer att presentera.

P27-projektet löper under flera år och består av flera etapper. För dig som sitter med uppgiften att hantera betalningar inom Norden innebär det att du får ett nytt filformat att hantera. Dessutom kan rutinen för hur du skickar betalfiler till din bank komma att bli lite annorlunda. Hanteringen ser olika ut beroende på vilket affärssystem du använder. Vi guidar dig gärna i hur du gör i Jeeves och Business Central.

P27 och Jeeves

För att kunna hantera dina betalningar i Jeeves behöver du ha rätt procedurer och bankuppsättning. Det fungerar för de allra flesta Jeevesinstallationer som finns idag, men det kan fortfarande tillkomma utveckling för vissa banker. Handelsbanken var först ut 1 april 2022 med att gå över till det nya formatet i sin helhet och därmed stänga möjligheten att skicka Bankgirofiler enligt det gamla formatet. Skulle du ha en äldre version av Jeeves ERP går det att lägga in den funktionalitet som eventuellt inte är på plats. Har du en nyare version av Jeeves behöver du göra mindre justeringar, bland annat gällande bankparametrar och proceduren för utbetalningar.

P27 och Business Central

Om du inte kan eller vill uppgradera till senaste releasen av Business Central, finns det två alternativ.

Vill du veta mer om P27 och ditt affärssystem?

Mika Genheden