5 viktiga steg som kickstartar din AI-resa med AutoML

Att navigera i maskininlärningens komplexa värld kan vara en överväldigande uppgift för många. Men med AutoML kan du effektivt dra nytta av maskininlärning (ML) utan att behöva djup teknisk expertis. I den här artikeln berättar vår AI-expert Bo om fem grundläggande steg för att framgångsrikt implementera AutoML i ditt företag.

5-viktiga-steg-AI-resa-AutoML

Maskininlärning erbjuder enorm potential för företag att revolutionera sina processer, produkter och tjänster genom datadrivna insikter och automatisering. Men vägen till framgångsrik implementering av ML är fylld med utmaningar.

Machine Learning utan krav på djup teknisk expertis

AutoML, eller automatiserad maskininlärning, är en innovation inom dataanalys som syftar till att göra maskininlärning mer tillgänglig och hanterbar för icke-expertanvändare. Genom att automatisera de mest komplexa och tidskrävande delarna av maskininlärningsprocessen – såsom urval av algoritmer, hyperparameteroptimering och modellvalidering – gör AutoML det möjligt för företag att utveckla och implementera kraftfulla ML-modeller utan att behöva förlita sig på djupgående specialkunskaper. På så sätt uppstår nya möjligheter för organisationer att utnyttja prediktiv analys och datadriven beslutsfattning. Vilket i sin tur leder till bättre affärsresultat och effektivitetsförbättringar över hela linjen. Med AutoML kan företag snabbt och enkelt omvandla sina rådata till värdefulla insikter, vilket gör teknologin till en game-changer inom många olika branscher.

5 steg för att komma igång med AutoML

1. Definiera dina affärsbehov och mål

Innan du dyker in i tekniska detaljer är det viktigt att förstå vad ditt företag vill uppnå med AutoML. Identifiera specifika affärsproblem eller mål som du hoppas lösa eller uppnå med maskininlärning. Vilket kan vara allt från att förbättra kundsegmentering och öka försäljningsprognosernas precision, till att automatisera manuella processer. En tydlig förståelse för dina mål kommer att vägleda alla framtida steg och hjälpa dig att mäta framgång.

2. Satsa på utbildning och kapacitetsbyggnad

För att nå långsiktigt värde är det viktigt att investera i utbildning och kapacitetsbyggnad för de teammedlemmar som kommer att använda verktyget. Detta innebär att tillhandahålla resurser och utbildning för att säkerställa att ditt team har den kunskap och de färdigheter som krävs för att effektivt utnyttja plattformens fulla potential.

3. Samla och förbered din data

Att säkerställa hög datakvalitet är avgörande för att nå värdefulla insikter med ML. Samla in relevanta datamängder som är relaterade till de affärsproblem du identifierat. Nästa steg är så kallad ”Preprocessing” av data vilket bland annat omfattar tvättning och förberedelse så att den är i ett format som är lämpligt för maskininlärning. Både Azure och Qliks AutoML-lösningar har inbyggda verktyg för att hjälpa till med det. Samtidigt är det en stor fördel att i alla fall översiktligt förstå vad som händer ”under huven”.

4. Träna och utvärdera dina modeller

När din data är komplett och i rätt format är nästa steg att börja träna dina modeller. Det innebär vanligtvis ett visst mått av automatiserat experimenterande för att hitta den bästa modellen baserat på din data och mål. När modellerna är tränade, testa dem för att utvärdera deras prestanda och gör nödvändiga justeringar. Du kan t ex iterera över träningen och testningen flera gånger för att finjustera modellerna.

5. Implementera och övervaka dina modeller

När du har en modell som presterar väl är det dags att implementera den i din verksamhet. Ett sätt är att integrera modellens förutsägelser i dina BI-verktyg, eller att använda insikterna för att informera strategiska beslut. Det är också viktigt att kontinuerligt övervaka modellens prestanda över tid. Förändringar i underliggande data eller affärsförhållanden kan nämligen påverka dess noggrannhet och relevans.

Maximera kraften i Machine Learning

Genom att följa dessa steg kan du effektivt utnyttja AutoML för att dra nytta av maskininlärningens kraft, oavsett din tekniska expertis. På Two kan vi erbjuda utbildning, hjälp med att sätta upp och anpassa modeller efter era specifika behov, samt transparenta diskussioner om kostnadseffektivitet för att säkerställa att ni får mesta möjliga värde av er investering. Hör gärna av dig till mig om ni vill veta mer!

BoLindbergTwo

Vill du prata AutoML, AI och maskininlärning?

Bo Lindberg

bo.lindberg@two.se

076-529 04 74