7 mars, 2022

Hantera dina kunders service och underhåll på ett smartare sätt

Att leverera en effektiv fältservice är viktigt för alla företag som har maskiner och utrustning ute hos sina kunder. Det är avgörande för att få och behålla nöjda och lojala kunder. Men det är inte alltid enkelt att hantera fältservice och allt vad det innebär. 

Microsoft Dynamics 365 Business Central tillhandahåller en rejäl uppsättning funktioner som hjälper dig att säkra upp din fältservice. Verktygen i Business Centrals Field Service är viktiga för att stötta reparationsverkstäder och servicetekniker. Dessutom är de ett effektivt stöd när det kommer till komplexa serviceavtal, industriella servicemiljöer och stora volymer av reservdelar där många servicetekniker är inblandade.

Genom att använda Field Service i Microsoft Dynamics 365 Business Central kan du:

Jobba proaktivt istället för reaktivt

Vill du jobba proaktivt istället för reaktivt med din fältservice kan IoT vara lösningen. Du kan till exempel koppla upp din utrustning för att planera din service och underhåll ute på fältet. Dessutom kan du schemalägga ditt underhåll för att säkerställa ett proaktivt arbetssätt och hålla dina kunder nöjda. Genom att kombinera IoT-diagnostik med ditt affärssystem får du en helhetsbild av ditt åtagande gentemot kunden.

Vad bör en programvara för fältservice innehålla?

Se till att du har funktioner som gör det möjligt att:

Fältservice i Microsoft Business Central

I Business Central kan du:

Vet du om att Business Central är en av de ledande programvarorna inom Field Services? I analysbolaget Gartners undersökning för 2021 hamnar Business Centrals Field Service i den övre högra kvadranten bland alla system på marknaden. ”-Jag tror att den här positionen speglar Microsofts expansiva utveckling av BC. De satsar ständigt på att utöka systemstödet för hela organisationen, för att uppnå ett heltäckande ekosystem med produkter” säger Micke Sjöqvist, AO-chef för Dynamics 365 på Two.

Vill du veta mer om Field Service i Business Central?

Maila Micke

Micke-Sjöqvist-Two

Mikael Sjöqvist • 070-757 51 45 • mikael.sjoqvist@two.se