8 juli, 2021

Jeeves ERP för flerbolag eller koncern

För dig som jobbar i flerbolag, bolag med verksamhet i flera länder eller koncern är Jeeves ett klokt val av ERP. Jeeves är skapat för företag med den typen av verksamhet, och innehåller lokaliseringar för över 20 länder. Här berättar vi lite mer om hur Jeeves ERP stöttar dig i flerbolag eller koncern. 

Jeeves-ERP-flerbolag-koncern-ICT

Jeeves ERP är byggt för att hantera verksamheter med flera olika enheter eller bolag på olika geografiska platser. Verksamhet som hanterar olika valutor och behöver stöd på flera olika språk. Tre centrala begrepp sammanfattar det hela: multi-company, multi-language, multi-currency. Även om din verksamhet är komplex så är det enkelt att konfigurera och anpassa Jeeves så att du får det affärssystemstöd du behöver. Jeeves innehåller inbyggd funktionalitet för att klara hantering av olika valutor, växlingsscheman samt växelkursförändringar.

Lokaliseringar för flera länder underlättar för internationella bolag

I Jeeves ERP finner du lokaliseringar för fler än 20 länder. Till detta hör flertalet inbyggda processer i systemet, som gör att du kan jobba enligt lokala lagar och regler. Andra exempel är anpassade fakturanummer och internationell bankverifiering. Jeeves innehåller också applikationerna Inter-Company Transactions och Master Data Management som ser till att den information som utbyts mellan företag är korrekt.

Intercompany transactions

Applikationen Jeeves Inter-Company Transactions (ICT) hanterar transaktioner mellan dina olika affärsenheter. ICT möjliggör för er som har en komplex organisationsstrukturer och geografiskt spridda enheter att fungera som en enda enhet i förhållande till kunderna. Om ni har ett eller flera distributionscentrum, tillverkningsenheter eller säljkontor är det därför ett passande affärssystem för er som funderar på att köra Jeeves ERP för flerbolag och koncern. Jeeves ICT koordinerar logistiken mellan många olika organisationer. Som till exempel orderdetaljer, ekonomiska transaktioner och generella lagerflöden. Att investera i Jeeves ICT ger dig minskade lagerkostnader, avsevärt kortare ledtider och bättre kundservice.

Genom ICT-applikationen får du ett öppet informationsutbyte mellan de olika enheterna i din organisation. Det blir möjligt för medarbetarna att se saldon hos alla enheter, både levererande och säljande, men även de krav en säljande enhet ställer på dem. Informationsflödet mellan de olika enheterna är helt automatiserat, och det gäller för fakturaflöden, kundorderflöden och beställningar till eget lager. Om det sker en förändring i en order uppdaterar Jeeves ICT ordern automatiskt för den levererande enheten. Den levererande enheten har också möjlighet att göra ändringar som påverkar den säljande enheten.

Vi på Two har lång erfarenhet av Jeeves, och berättar gärna mer om möjligheterna i Jeeves ERP för flerbolag och koncern! Vi är en del av koncernen CombinedX, tillsammans med våra systerbolag som alla jobbar med digitalisering.

Vill du veta mer, kontakta…

Jonas Hellström
072-084 26 70
jonas.hellstrom@two.se