19 augusti, 2021

Dokumenthantering i Jeeves ERP

Alla företag och organisationer har idag ett stort behov av att skapa, uppdatera och bevara många olika sorters dokument och ostrukturerad information. Dokumenthantering i Jeeves ERP sker i applikationen Jeeves EDM. 

Dokumenthantering_Jeeves_EDM

Oavsett om det är ett avtal, en orderbekräftelse eller faktura bör era dokument alltid ligga lagrade centralt. Och den senaste versionen behöver vara lätt att få fram när någon behöver komma åt den. Jeeves EDM riktar sig till er som vill kunna hantera stora mängder dokument i er kärnverksamhet. Applikationen fungerar som ett helt integrerat dokumentregister i Jeeves ERP. Det ger dig som användare tillgång till filer lagrade på en central filserver. I EDM kan du bläddra efter den fil du letar efter, skapa en helt ny fil enligt en uppsatt mall eller se de tidigare versionerna av filen. Dokumenthanteringen i Jeeves effektiviseras genom att EDM presenterar filerna för dig i relation till aktuella transaktioner, objekt eller aktiviteter i affärssystemet.

I Jeeves ERP kan du koppla ihop dokument med relevanta affärsobjekt, exempelvis kunder, artiklar, order, fakturor, funktioner, projekt osv. De filer som är länkade till ett objekt kan du också dela över nätet till andra intressenter. Genom att sköta din dokumenthantering i Jeeves EDM får du en systemövergripande lösning, vilket innebär att du kan komma åt de länkade dokumenten oavsett vilket program du jobbar i. Det betyder att om ett sparat dokument hör ihop med exempelvis en order så är det inte bara länkat till själva ordern, det är också kopplat till kunden per automatik.

Gränssnittet i Jeeves EDM går att anpassa och det kan hantera alla Windows-kompatibla filtyper, inklusive e-post.

Vi på Two har lång erfarenhet av Jeeves, och berättar gärna mer om Jeeves EDM och dokumenthantering i Jeeves ERP! Vi är en del av koncernen CombinedX, tillsammans med våra systerbolag som alla jobbar med digitalisering.

Vill du veta mer, kontakta…

Jonas Hellström
072-084 26 70
jonas.hellstrom@two.se