Projektuppföljning för energibolag

Många energibolag ser ett behov av att få bättre projektuppföljning. Projektledare och ekonomiavdelning vill titta på utfallen för att kunna jämföra dessa med totalsumman, och dessutom få hjälp att fördela kostnader. Ledning och styrelse är mer intresserade av att på ett enkelt sätt få en överblick av alla projekt, samt vilka projekt som ger ett bidrag mot normkostnad och vilka som minskar utrymmet.  Qlik-projektuppföljning-energibolag Jobbar du med projektuppföljning på ett energibolag och hanterar data från två separata system, exempelvis ekonomisystemet och kalkylsystemet? Då vet du att det är ett resurskrävande manuellt arbete, och risken är därför att era projekt inte följs upp i den mån ni skulle önska. Vår lösning för projektuppföljning för energibolag hämtar data från kalkylsystem, ekonomisystem, tidssystem samt projektsystem och ger en helhetsbild av projekten. Detta för att energibolag ska kunna identifiera avvikelser och agera på dem. Lösningen visualiserar data för att ni snabbt och enkelt ska kunna se dessa avvikelser och vidta åtgärder. Visualiseringen sker per automatik och gör därför att ni slipper manuellt arbete med exempelvis Excel. 

Förenklad analys av projekt

Med vår lösning för projektuppföljning kan energibolag ägna tid till rätt projekt, för att fatta rätt beslut på kort och lång sikt. 

Underlätta uppföljning för projektledare & ledning 

Projektuppföljning-for-energibolag1  Projektledare – enkelt att följa egna projekt 

Projektuppföljning-for-energibolag4  Kostnadsuppföljning 

Projektuppföljning-for-energibolag2  Ledning – enkelt att få överblick på alla projekt 

Överblick av projektfaser 

Projektuppföljning-for-energibolag3 Datakvalitet 

Hör av dig till Jonas så berättar han mer!

Jonas-Sundin-Two

Jonas Sundin • 070-665 13 61 • jonas.sundin@two.se