6 sätt att integrera AI med Power BI

Att använda AI tillsammans med Power BI kan hjälpa dig att analysera och få en djupare förståelse för din data. På så sätt kan du dra slutsatser som kan leda till bättre beslutsfattande. Här berättar vi om hur du kan kombinera AI med Power BI, och få ut ännu mer av din BI-lösning från Microsoft.

Insikter-integrera-AI-och-Power-BI

Möjligheterna är stora när det kommer till AI tillsammans med Power BI. Med ökade insikter och högre affärsintelligens blir dina beslut ännu mer välgrundade. Vi ger dig några exempel på hur du kan integrera AI med Power BI.

Power BI och AI – 6 sätt att integrera

 1. AI-modeller i Power Query:
  Du kan använda Power Query för att integrera och förbereda dina datakällor. Med hjälp av AI kan du utföra avancerad datarengöring och transformation, till exempel textanalys för att ta ut nyckelord eller ämneskategorier från din data.
 2. Använda AI för att förutsäga och visualisera data:
  Du kan bygga prediktiva modeller med hjälp av AI-algoritmer för att förutsäga framtida trender eller händelser baserat på din befintliga data. De här förutsägelserna kan sedan visualiseras i Power BI för att hjälpa dig att fatta bättre beslut.
 3. Integrera Power BI med Azure Machine Learning:
  Power BI kan integreras med Azure Machine Learning för att implementera och drifta AI-modeller i molnet. Detta gör det möjligt att köra och uppdatera AI-modeller direkt från Power BI.
 4. Skapa anpassade AI-visualiseringar:
  Power BI innehåller visuella element som gör det möjligt att använda AI-funktionalitet direkt i dina rapporter och dashboards. Exempelvis kan du använda ”Key Influencers” för att identifiera de faktorer som har störst inverkan på ett viss mätvärde i din data.
 5. Språkidentifering och bildtaggning:
  Power BI integrerar med Azure Cognitive Services, vilket ger dig möjlighet att använda avancerade AI-funktioner som textanalys, språkidentifiering och bildtaggning i dina rapporter och dashboards.
 6. Identifiera avvikelser:
  Använd AI-algoritmer för att upptäcka ovanliga eller avvikande mönster i din data. Detta kan vara användbart för att identifiera potentiella problem eller avvikelser i din verksamhet.

Att göra innan du kan komma igång

För att komma igång med att använda AI tillsammans med Power BI, behöver du göra några saker först:

 1. Definiera dina mål: Bestäm vad du vill uppnå med AI i Power BI. Vill du göra prediktiva analyser, identifiera mönster eller automatisera vissa processer?
 2. Förbered dina data: Se till att dina data är korrekt formaterade och rensade för att uppnå bästa möjliga resultat från AI-analysen.
 3. Välj rätt AI-tekniker: Beroende på dina mål, välj de mest lämpliga AI-teknikerna eller modellerna att använda. Detta kan inkludera Machine Learning-modeller, Cognitive Services eller andra verktyg.
 4. Implementera AI i Power BI: Använd Power BI’s funktioner och integrationer för att implementera dina AI-modeller. Detta kan kräva lite teknisk kunskap, beroende på komplexiteten hos din AI-lösning.
 5. Testa och finjustera: Testa dina AI-lösningar noggrant och finjustera dem vid behov för att säkerställa att de ger korrekta och användbara resultat.
 6. Utbilda användare: Om du delar dina rapporter eller dashboards med andra användare, se till att de vet hur de ska interagera med och tolka de AI-baserade insikterna.

Kom ihåg att användandet av AI ihop med Power BI kräver en viss förståelse för både AI-tekniker och Power BI-plattformen. Power BI och AI-teknologin är under ständig utveckling, kontakta oss gärna för att prata om just dina möjligheter. Kolla även in dokumentationen och resurserna som du kan hitta hos Microsoft.

Daniel-Rosmark-Two-BI

Prata AI och Power BI med Daniel

Daniel Rosmark

daniel.rosmark@two.se

073-420 65 20