Hållbarhet i Business Central

I en värld där kraven på hållbarhetsrapportering bara växer, kan Microsoft Business Central underlätta för er. Med affärssystemets hjälp kan ni möta både era intressenters förväntningar och EU:s CSRD-direktiv. I den här bloggposten ska vi inte bara klargöra vad som gäller inom hållbarhetsredovisning, utan också visa hur Business Central kan bli din kompis i hållbarhetsarbetet.

Power-Platform

Vad innebär hållbarhetsredovisning?

I en hållbarhetsredovisning dokumenterar ni vad er verksamhet har för konsekvenser för omvärlden. Och dessutom vad ni gör för att minska de negativa effekterna. Vissa delar av en hållbarhetsredovisning är krav och styrs av lagar och regler som alla företag måste följa. 

Hållbarhetsredovisningen ska innehålla följande fem områden: 

För att förbättra hållbarhetsstyrning och -rapportering har EU antagit CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. I dagsläget gäller det stora företag, men så småningom kommer allt mindre bolag att omfattas. Direktivet sätter standarden för hur hållbarhetsredovisningen ska hanteras.

Hur jobbar jag med hållbarhet i Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central innehåller nu en modul för att möta kraven inom hållbarhetsredovisning. Den här modulen hjälper er att uppfylla reglerna i CSRD och effektivisera verksamheten. Dessutom får ni stöd i att visa era kunder, leverantörer, personal och andra intressenter att ni arbetar med hållbarhetsfrågor. I och med att fokus för arbetet med hållbarhet i Business Central är miljöaspekten kan ni ”out of the box” arbeta med olika typer av påverkan på miljön. 

Till att börja med behöver hållbarhetsdata samlas in. Datainsamlingen sker genom journaler, API eller beräkningar. Och själva arbetet i Business Central innebär bl a att du kan:

Vad kan vi följa upp i Business Central? 

Exakt vad ni följer upp när det gäller hållbarhet i Business Central är upp till er och den målsättning ni har. Vi skulle vilja lyfta fram växthusgaser som CO2 (koldioxid), CH4 (metan) och N2O (lustgas) då dessa är vanliga att rapportera. Men ni kan även följa upp andra utsläpp eller förbrukning av resurser. 

Microsofts lösning för hållbarhet i Business Central sammanfaller väl med GHG-protokollet. GHG (Greenhouse Gas Protocol) är en global standard av WRI (World Resources Institute) för hur man ska rapportera växthusgasutsläpp.

All den här funktionaliteten kommer i och med Business Central release wave 1 2024. Hur du jobbar i den nya modulen i Business Central och gör uppföljningen hjälper vi dig såklart med!

Rasmus Björk Two

Vill du ha hjälp att sätta upp hållbarhetsredovisning i Business Central? Kontakta Rasmus!

Rasmus Björk

rasmus.bjork@two.se

070- 974 95 53