Byggbeslag och BI-resan med Two

Two hjälper Byggbeslag till en helt ny BI-plattform inom Power BI. Genom att koppla samman affärssystemet Jeeves ERP med en smart BI-plattform kan Byggbeslag få mer insikter från sin data. Det leder till en större förståelse för affären och verksamheten, genom hela bolaget.

Byggbeslag-Two-PowerBI-BI-plattform

Med Twos lösning Jeeves 2 Power BI som grund har Byggbeslag fått bättre struktur och prestanda i sin rapportering. Lösningen har byggts på med specialanpassade rapporter som uppfyller Byggbeslags behov och går i linje med hur de arbetar. Mycket av samarbetet har också handlat om att automatisera det manuella arbetet och skapa kvalitativa beslutsunderlag. På så sätt har de fått ett bra stöd till verksamhetens dagliga arbete. Och samtidigt ökat förståelsen för sin egen data. En annan positiv effekt är att Byggbeslag har kunnat kartlägga arbetssätt i verksamheten där de kan jobba smartare.

Affärsmässighet och värdeskapande med ny BI-plattform

Arbetet med uppsättningen av Byggbeslags BI-lösning har varit grundligt och krävt ett stort internt arbete. Med den stora fördelen att alla rapporter är standardiserade och automatiserade.

”- Med våra nya rapporter har våra diskussioner blivit mer likställda och framåtblickande vilket har lett oss till en högre grad av affärsmässighet”, säger Magnus Jansson, ekonomichef på Byggbeslag, och konstaterar att de kommer att ha stor nytta av BI-lösningen framåt: ”- På sikt kommer vi att få en ännu större förståelse för vår affär och verksamhet genom hela bolaget. Vilket resulterar i att vi kommer närmare varandra, får enklare att prioritera rätt saker och förstå var vi skapar värde”. Magnus fortsätter: ”- Power BI kommer kunna hjälpa oss att kostnadseffektivt ge rätt beslutsunderlag och stöd till verksamheten.”

Samarbetet i projektet har innehållit täta och löpande kontakter. ”- Vår konsult på Two har med sin kompetens förhöjt värdet av våra rapporter. Two har bland annat utvidgat vår kunskap om vad som varit möjligt att åstadkomma genom automatiseringar, RLS kopplingar och APP strukturer, vilket varit värdefullt”, säger Magnus Jansson på Byggbeslag.

Frida Granström, BI-konsult på Two, ser både direkta positiva effekter och även en hållbarhetsaspekt i leveransen:
”- Arbetet har generellt handlat om att ge rätt information till rätt personer, och att göra rapporter mer tillgängliga för verksamheten. Fler personer har nu bättre insikter om verksamheten. Det har också varit stort fokus på att minska manuellt arbete så de får tid över till bland annat analyser i stället”, säger Frida och fortsätter:
”- Det är ett intressant projekt och en framåtriktad kund att jobba med. Kul att vi också får in hållbarhet i projektet. Med hjälp av Power BI har Byggbeslag nu en tydligare uppföljning av kvalitet och miljö, bland annat gällande miljömål för produkter. På så sätt får de insikter även inom miljöområdet.”

AI-och-Power-BI

Om Jeeves 2 Power BI

Att integrera ditt Jeeves ERP med Microsoft Power BI ger dig alla möjligheter att snabbt analysera ditt data – både i mobilen och datorn. Microsoft Power BI är en modern och molnbaserad lösning som du skalar upp när din organisation och dina behov blir större. Vi på Two har jobbat med Microsoft Power BI sedan releasen 2015. Självklart vill vi kunna erbjuda en lösning anpassad för våra Jeeveskunder. Vår paketering Jeeves 2 Power BI ger dig en BI-plattform som ökar affärsintelligensen och därmed förutsättningarna för att jobba smartare och mer träffsäkert.

Om Byggbeslag

Byggbeslag levererar produkter, tjänster och smarta lösningar inom lås, säkerhet och inredning till fastigheter och byggprojekt. Bolaget grundades i Karlstad i slutet av 50-talet och har sedan dess växt till att jobba med hela Sverige som marknad. Med affärsområdena Lås och Säkerhet samt Material har de ett brett erbjudande av både tjänster och produkter, och ett tydligt fokus på att underlätta för en hållbar byggprocess.

Christofer Järlesjö

Vill du höra mer om hur vi bygger BI-plattformar?

Christofer Järlesjö

christofer.jarlesjo@two.se

070-238 78 29