AI för affärssystem och business intelligence

AI är teknologin på allas agenda idag. Dess potential att förbättra affärssystem och business intelligence är enorm. AI kan hjälpa till att förutse trender, upptäcka möjliga problem och hitta möjligheter i stora mängder data. Men för att använda AI på ett effektivt sätt, måste vi förstå dess principer och möjligheter. Här berättar Christofer om hur AI är användbart kopplat till affärssystem och BI, och vilka utmaningar du bör tänka på.

AI-för-affärssystem-och-BI

Det finns många AI-baserade verktyg som är utformade för att hjälpa företag med dataanalys och beslutsfattande. De flesta av dessa verktyg används inom business intelligence och datahantering. Som exempel kan verktygen hjälpa till att automatisera processer som tidigare varit manuella, eller för att identifiera möjligheter som annars skulle gått förlorade. Men det finns också starka kopplingar mellan AI och affärssystem. Genom att kombinera människors kognitiva förmågor med maskininlärningsalgoritmer, kan vi nu skapa affärssystem som är bättre rustade att hantera komplexa data.

AI för affärssystem

AI är användbart för att förbättra många olika delar av affärssystemet, från marknadsföring och försäljning till lager och kundtjänst. Ett exempel på hur du kan använda AI är för att förutsäga kundbeteenden och preferenser.

AI kan analysera kunddata och på så sätt hjälpa dig att skapa mer relevanta och personliga erbjudanden till dina kunder. Du kan exempelvis använda AI för att identifiera avvikelser från normala inköpsmönster och sedan vidta åtgärder omedelbart. Dessutom kan du använda AI för att automatisera processer i affärssystemet som tidigare var manuella. Vilket sparar er både tid och resurser.

Hur fungerar AI med business intelligence?

AI kan hjälpa till att effektivisera BI-processer genom att automatisera insamling, bearbetning och analys av data. Algoritmer kan användas för att analysera stora datamängder och dra slutsatser som tidigare var omöjliga att göra på egen hand.

Genom att använda maskininlärning kan AI automatiskt identifiera viktiga mönster och trender i data, och därmed ge dig värdefulla insikter i din verksamhet. Dessutom kan du använda AI för att förutse marknadstrender och förändringar i kundbehov, vilket kan hjälpa er som företag att hålla er i framkant i er bransch.

Vi har erfarenhet från bland annat:

– prognoser, t ex för försäljning och inköpsbehov
– kundkorgsanalyser och prisoptimering
– bildanalys
– bedrägerianalys
– ren utveckling/programmering

Vilka utmaningar finns med AI?

En av de största utmaningarna med att använda AI i affärssystem och BI är att ha tillräckligt med data för att kunna träna modeller för machine learning. Eftersom AI-modeller behöver massor av data för att bli effektiva, kan det ta tid att sammanställa stora mängder data och skapa modeller som ger konsekventa och tillförlitliga resultat.

En annan sak att tänka på är datasäkerheten. Data kan innehålla personuppgifter, så det gäller att ha en säker hantering av den. Se till att åtkomsten är begränsad och hanteras på ett tillförlitligt sätt. Det finns även ett etiskt dilemma i var datan kommer från. I arbetet med AI drar du slutsatser utifrån vilket data du har. Tänk därför på att vara kritisk mot dina källor, och granska både innehåll och ursprung.

Christofer Järlesjö

Hur kan vi hjälpa dig med AI? Prata med Christofer

Christofer Järlesjö

christofer.jarlesjo@two.se

070-238 78 29