Morakniv logotyp

Jeeves ERP + inRiver PIM = Morakniv får full koll

Med införandet av sitt nya PIM-system inRiver integrerat med Jeeves ERP tar Morakniv kontroll över sin produktinformation. Att integrera inRiver med Jeeves förenklar också processerna för marknadsföring, försäljning och varulager.

Affärsområde

Jeeves ERP

Projekt

Integration inRiver PIM

Länk till webbplats

Morakniv har anor sedan 1891 och producerar fortfarande sina knivar i Mora. Härifrån levererar de klassiska kvalitetsknivar till 55 länder och är dessutom kunglig hovleverantör. En bred produktkatalog och hög andel export innebär att smidig och korrekt produktinformation är viktigt för företaget.

”Införandet av ett PIM-system har varit en vinst i sig, att vi har tagit kontroll över vår produktinformation är väldigt viktigt. Vi skickar ut produktinformation i många kanaler som webb, katalog, broschyr och branschspecifika databaser. Därför underlättar det vårt arbete enormt mycket att ha den kontrollen och tryggheten som ett PIM-system ger” säger Fredrik Vestin, ansvarig för web och e-handel på Morakniv.

Morakniv-Two

Utmaningar

Den digitala marknaden ställer krav på högkvalitativ produktinformation i alla kanaler. För att ge ett professionellt intryck behöver informationen vara korrekt och likadan, oavsett kanal. Produktinformation lever i många olika system där de olika systemen är bra på att hantera viss typ av data. När olika kanaler kräver specifik form och strukturering av data blir det oöverskådligt och svårhanterbart. Därför är affärssystemet en viktig del i hanteringen av Moraknivs stora sortiment, och ett viktigt stöd i fortsatta effektiva affärsprocesser.

Lösning: PIM samt att integrera inRiver med Jeeves

För att realisera förhoppningarna av kontroll och ett lättarbetat system som hanterar Moraknivs produktinformation implementerades inRiver PIM av Twos systerbolag Ninetech. inRiver måste också integreras mot Moraknivs affärssystem Jeeves ERP där alla artiklar och transaktioner hanteras. Där är vi på Two stolta och glada över att ha kunnat medverka till en effektiv lösning. Genom att integrera inRiver med Jeeves kommer produktinformationen över korrekt till PIM-systemet.

Tillsammans med Ninetech kan vi på Two genom ett tight samarbete effektivt stödja Morakniv i både deras interna arbete med strukturering av produktinformationen och implementationen av inRiver PIM. Det här är ett i raden av framgångsrika samarbeten inom CombinedX.

Jonas-Hellström-Two

Kontakta Jonas så berättar han gärna mer!

Jonas Hellström

jonas.hellstrom@two.se

072-084 26 70