Two SmartAgent

SmartAgent är en produktsvit bestående av tre fristående delar. Tre olika agenter
som håller koll på ditt affärssystem. Med den får du loggning, aviseringar och
övervakning i Jeeves samlat på ett enda ställe. Paketeringen jobbar proaktivt och
med realtidsrapportering. På så sätt kan du snabbt agera där det behövs.

Smarta lösningar till Jeeves

Övervakning i Jeeves med SmartAgent

Vill du på ett enkelt sätt hålla koll på ditt Jeeves ERP? Kanske har du också önskemål om att ha all övervakning i Jeeves samlad på ett ställe, för enkelhetens skull? Med paketeringen SmartAgent får du snabbt en tydlig och aktuell överblick av status i ditt affärssystem.

Övervakning-Jeeves

SmartAgent är en produktsvit som består av tre delar, som alla hjälper dig att hålla koll på att Jeeves ERP är uppe och rullar som det ska. Du kan välja fritt vilka du vill installera – en, två eller alla tre.

LogCenter

Med LogCenter håller du enkelt koll på hur det går i de olika systemkritiska delarna. All typ av loggning är samlad på ett och samma ställe. Här kan du skapa upp kategorier och underkategorier för olika typer av loggning. Därefter automatgenererar du egna vyer till dessa för att enkelt kunna söka bland loggposterna. Dessutom kan du välja att automatiskt skicka ut meddelande via NotificationCenter. På så sätt kan berörda avdelningar eller personer direkt få information när något går fel eller när någon del i flödet eller funktionen kräver översyn.

NotificationCenter

Att köra övervakning i Jeeves via vår agent NotificationCenter innebär att alla utgående systemmeddelanden är samlade på ett och samma ställe. NotificationCenter används av LogCenter och SystemMonitor men kan även användas till annat, som exempelvis kundutskick. Här kan du välja om du vill få det via e-post, SMS eller till exempel direkt till ett supportsystem via API. I SmartAgent ingår en SMS-tjänst.

SystemMonitor

Här får du all systemövervakning i SQL Server på ett och samma ställe! SystemMonitor håller koll på de viktigaste flödena och funktionerna i er miljö med hjälp av så kallade Agenter, som på tidsbestämda intervaller summerar läget eller håller koll så att förbestämda tröskelvärden ej överskrids.

Förutom SmartAgent har vi också flera andra smarta lösningar. Hör av dig så berättar vi mer!

Jonas-Hellström-Two

Vill du prata om tilläggslösningar till Jeeves?

Jonas Hellström

jonas.hellstrom@two.se

072-084 26 70