Vår användning av cookies

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor och liknande tekniker används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, och en bättre upplevelse helt enkelt. Det går ibland att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. 

Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator om din webbläsare, eller motsvarande utrustning, är inställd på att tillåta cookies. Notera att när du godkänner statistik och marknadsförings-cookies kommer viss data överföras utanför EU. Hur den informationen används av berörda bolag vet vi inte exakt. Till exempel uppfyller inte USA:s lagstiftning alla de krav gällande hantering av personuppgifter som ställs inom EU, vilket kan innebära vissa risker för dina personuppgifter. De berörda bolagen måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan dock vara svårt eller omöjligt för dig att hävda dina rättigheter, t.ex. rätten till radering, gällande eventuella personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Genom att godkänna statistik och marknadsförings-cookies nedan bekräftar du att du samtycker till att data överförs till tredje land. Du drar tillbaka ditt samtycke genom att ändra webbläsarens inställning. Så, vilka cookies använder vi på den här webbplatsen? 

Två typer av cookies

Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra din användarupplevelse och för optimering av webbplatsen. Det finns två typer av cookies:

På vår webbplats används både sessioncookies och permanenta cookies. Oberoende av vilken typ av cookie som används på den här webbplatsen sparas ingen personlig information om dig (som till exempel e-postadress eller namn).

En cookie kan också delas in i om det är en så kallad förstaparts-cookie eller en tredjeparts-cookie. En förstaparts-cookie sätts ifrån samma domän som webbplatsen du just nu besöker. En tredjeparts-cookie sätts utifrån en annan domän.

Våra förstaparts-cookies

Vår cookie-lista

Namn: _ga
Utgivare: Google Analytics
Syfte: Registrerar ett unikt ID som genererar statistikdata hur en användare använder webbplatsen
Typ: http
Utgår: 2 år

Namn: _gat
Utgivare: Google Analytics
Syfte: Använda av GA för att hantera förfrågningsmängden
Typ: http
Utgår: 1 dag

Namn: _gid
Utgivare: Google Analytics
Syfte: Registrerar ett unikt ID som genererar statistikdata hur en användare använder webbplatsen
Typ: http
Utgår: 1 år

Namn: ads/ga-audiences
Utgivare: Google
Syfte: Används av Google Ads för retargetkampanjer
Typ: Pixel
Utgår:  Session

Namn: c_user
Utgivare: Facebook
Syfte: Hanterar unika användar-ID under pågående session
Typ: pixel
Utgår: Session

Namn: datr
Utgivare: Facebook
Syfte: Identifierar vilken webbläsare som används. Funktionalitet för att skydda mot intrång.
Typ: http
Utgår: 2 år

Namn: fr
Utgivare: Facebook
Syfte: Används av Facebook för att hantera annonsering för annonsörer i deras annonsnätverk
Typ: http
Utgår: 3 mån

Namn: fbp
Utgivare: Facebook
Syfte: Används av Facebook för att hantera annonsering för annonsörer i deras annonsnätverk
Typ: http
Utgår: 3 mån

Namn: sb
Utgivare: Facebook
Syfte: Sparar information om webbläsaren
Typ: http
Utgår: 2 år

Namn: spin
Utgivare: Facebook
Syfte: Används av Facebook för att hantera annonsering för annonsörer i deras annonsnätverk
Typ: http
Utgår: 25 h

Namn: _lfa
Utgivare: Leadfeeder
Syfte: Hjälper till att mäta hur vår marknadsföring når ut
Typ: Pixel
Utgår: Session