Affarsintelligens

Vad är affärsintelligens?

Affärsintelligens är förmågan att dra nytta av smarta digitala lösningar för att effektivisera verksamheten och skapa tillväxt och hållbar lönsamhet. Affärsintelligensen finns hos dina medarbetare och i era smarta systemlösningar. Vi hjälper er att ta fram den.

Affärsintelligens

Hur blir jag mer affärsintelligent?

Det kan t ex handla om att du gör smartare inköp, säljer med bättre marginaler, transporterar varor mer hållbart eller optimerar din energianvändning. Allt det här kan ni uppnå genom att använda all den affärsdata som ni har i alla olika system på rätt sätt.

Affärsintelligens-Vad-gör-Two

Vad gör Two?

Med vår expertkunskap samt affärssystem, BI och AI som verktyg skapar vi affärsintelligens. Vårt mål är att du som kund ska kunna effektivisera verksamheten och öka din tillväxt och lönsamhet. Vi hjälper dig med paketerade lösningar och anpassningar. På så sätt hoppas vi ge dig nya insikter.

Vad innebär affärsintelligens för din verksamhet?

Hög affärsintelligens kan exempelvis innebära att ni gör smartare inköp, säljer med bättre marginaler, transporterar varor mer hållbart eller optimerar er energianvändning. Allt det här kan ni uppnå genom att använda all den affärsdata som ni har i era olika system på rätt sätt.

Era system innehar stora mängder data. Data som innehåller all information om era relationer med marknaden. Så vad innebär affärsintelligens för just er? Att samla all data i de system som stödjer er i det dagliga arbetet och få ut det mesta av den, det är utmaningen står många verksamheter inför idag. Genom att kombinera affärssystemet med en business intelligence-lösning, tillsammans med AI, ökar ni affärsintelligensen i hela organisationen. Och det med hjälp av er egen data. Där har ni insikter som ger er försprång på marknaden och hjälper er att jobba smartare. Även tillväxt, lönsamhet och effektivitet påverkas såklart positivt som en direkt följd.

Hur ska då systemen samverka för att optimera en organisations affärsintelligens? Jo, att integrera så långt det är möjligt är en av framgångsfaktorerna. Här handlar det om att se till att automatiskt utbyta data och minska all manuell hantering. Att integrera affärssystemet med en kraftfull BI-lösning är en av möjligheterna.

Jonas Sundin

Vill du veta mer om affärsintelligens? Prata med Jonas!

jonas.sundin@two.se

070-665 13 61