14 april, 2022

The Friendly Swede växer obehindrat med Qlik

Hos The Friendly Swede levereras redan all data från källan digitalt. Nyckeln är att kunna vrida och vända på datan så att den tillgodoser deras behov. I den Qlik-lösning vi har levererat konsolideras data från flera olika källor för att stötta alla viktiga beslut. ”Det är omöjligt att fortsätta vår globala expansion på ett lönsamt och framgångsrikt sätt utan att ha järnkoll på siffrorna.”

The-Friendly-Swede-Qlik-datadrivet

Vårt BI-verktyg ger The Friendly Swede dagligt beslutsunderlag kring försäljningsanalys och logistik. Vi har ställt några korta frågor till Jonas Carlsson, CEO på The Friendly Swede för att få reda på hans tankar om BI-lösningen som de nu har på plats. 

Vilka mål har ni med er verksamhet framöver? 

– Vårt främsta fokus generellt är att kontinuerligt förbättra vårt kunderbjudande, stärka varumärkeskännedom och att leverera en imponerande upplevelse till alla som handlar från oss. Vår huvudsakliga försäljningskanal är Amazon där vi är etablerade på 7 marknader internationellt, och här utvärderar vi löpande nya möjligheter som öppnas via deras nätverk.  Vi har även de senaste veckorna påbörjat en större marknadsexpansion där vi, med vårt huvudsakliga produktsortiment väskor, äntrar Japan på flera kanaler online. Detta med försäljning via egen hemsida men även på Rakuten, som komplement till Amazon. Dessutom står vi inför att öppna vår egen hemsida www.thefriendlyswede.com för försäljning globalt! 

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå era mål? 

– För att kunna ta rätt beslut behöver vi liksom alla andra rätt data. Har vi ingen kontroll på var vi tjänar pengar och inte, så har vi givetvis ingen business. Siffror och trender är allt, och inom e-commerce är snabb och färsk data avgörande. Våra behov är främst kopplade till försäljningsanalys (som såklart leder till direkta åtgärder), och logistik sidan där vi hanterar flera lagerplatser och vill hålla rätt saker på rätt plats i rätt tid. Att gå “out of stock” på grund av prognoser gjorda på fel försäljningsdata är förödande.  Som e-handelsföretag levereras all data från källan redan digitalt, men för oss är nyckeln att kunna vrida och vända på datan så att den tillgodoser just oss och våra behov. Vi konsoliderar data från flera olika källor för att kunna utföra vårt jobb. Det är omöjligt att fortsätta vår globala expansion på ett lönsamt och framgångsrikt sätt utan att ha järnkoll på siffrorna. 

Vilka var era främsta behov ni hade när ni gick in i samarbetet med ViewBase (numera Two, reds. anm.)

– Det främsta behovet var såklart att hitta ett nytt system som motsvarade vår kravspec men också ett system och ett företag som vi kände att vi kunde växa tillsammans med. Med Qlik och Viewbase kände vi att vi har ett system och partner som inte begränsar oss beroende på nya marknader och nya plattformar.  Den stora utmaningen var att kunna dra ut korrekt information från Amazons plattform samt att konsolidera den från de olika marknaderna. Det krävdes en hel del undersökande och diskussioner men nu är det på plats. 

Vilken förändring har ni uppnått? 

– Vi har relativt nyligen implementerat vårt nya system så det stora resultatet har vi framför oss, då vi nu varje dag får mer och mer insikter hur verktyget kan stötta oss i vårt dagliga arbete. En effekt som vi dock fick från första dagen är kopplat till den logistikmodul som vi har byggt upp med hjälp av Viewbase. Den spar tid och ger oss mycket bättre underlag för att planera vår globala logistik.   

 

Hör av dig till Olaf så berättar han mer!

 

Olaf-Two

Olaf Glöersen • 070-777 04 58 • olaf.gloersen@two.se