4 juli, 2022

Nu får Sveriges kommuner bättre koll på sin avfallshantering – Two levererar BI till Avfall Sverige

Avfall Sverige bevakar, utvecklar, informerar och påverkar det som händer inom avfallsbranschen i Sverige, övriga Europa och resten av världen. Two har tillsammans med Avfall Sverige tagit fram en BI-lösning i Power BI som hjälper Sveriges kommuner till ännu bättre insikt och överblick över sin avfallshantering. 

Two-levererar-BI-till-Avfall-Sverige
– Two är det självklara valet för oss för den fortsatta utvecklingen, säger Jenny Westin, Avfall Sverige.

Avfall Sverige verkar för att hantering av avfall sker på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön, både på kort och på lång sikt. För att säkra en hållbar utveckling ska material, råvaror och energi användas på ett sätt som främjar resurshushållning. Sedan 2008 har Avfall Sverige tillhandahållit ett webbaserat system för hantering av avfallsstatistik, kallat Avfall Web, till sina medlemmar. Syftet och målsättningen har alltid varit att medlemmarna, kommuner och avfallsbolag i Sverige, ska ha stor egennytta och mervärde av Avfall Web, att det ska ge enklare underlag och stöd för beslut. Många kommuner har dock upplevt att det är svårt att få fram uppgifter på ett lätt sätt.

Visualiseringar, rapporter och analyser förbättrar och förenklar

Two har hjälpt Avfall Sverige att utveckla rapporter och analyser i Power BI. Allt med målsättningen att förenkla för kommunerna, bland annat genom att göra det enklare att hitta och få fram data. Power BI ger större möjligheter till urval och även mer visuella rapporter med t ex kartor och diagram. De nya rapporterna gör det lättare att analysera och visualisera avfallsdata. Genom att använda BI för avfallshanteringen ser användarna i varje kommun nu statistiken på ett mer attraktivt och användarvänligt sätt. Det ger snabbare överblick av nyckeltal och medelvärden utifrån olika filtreringar och urval. Alla visualiseringar interagerar med varandra, vilket ger en extra dimension i användningen. Nyckeltalen kommer väl till användning för att lättare förmedla ut information om verksamheten till personal, ledning och politiker i kommunen.

Power-BI-rapporter-avfall

Enklare och snabbare uppföljning av avfallshanteringen med Power BI

– Med de nya rapporterna från Two har det har blivit enklare för kommunerna och Avfall Sverige att följa upp nationella och kommunala miljömål, säger Jenny Westin, statistikansvarig och rådgivare på Avfall Sverige. I nya Avfall Web 2.0 finns funktioner för att på kommun- och länsnivå följa olika miljömål, till exempel etappmålet för matavfall. Det nya nationella målet till 2023 är att 75 % av matavfallet ska sorteras ut och bli biologiskt behandlat så att både växtnäring och energi (biogas) kan bli tillvarataget.

– Låt säga att du vill veta genomsnittliga matavfallmängder i kommuner med separata kärl, papperspåse och frivillig insamling. Eller vad ett villahushåll med fyrfacksinsamling i genomsnitt betalar i avfallsavgift. Med några klick hittar du enkelt svaren i nya Avfall Web 2.0. Och dessutom ser du resultatet i såväl kartor som diagram. Att använda BI för avfallshanteringen har givit vinster på många plan, konstaterar Jenny Westin.

BI-avfallshantering-Two-Avfall-sverige

Olika typer av rapporter och nyckeltal för avfallshantering

Two och Avfall Sverige har tillsammans tagit fram rapporter och analyser för flera områden inom avfallshantering. Det senaste tillskottet av rapporter visar index och placering för Sveriges kommuner utifrån en värdering och sammanvägning av olika övergripande nyckeltal för avfallsverksamheten. Totalt ingår 16 nyckeltal inom fyra områden;

Nyckeltalen är viktade utifrån miljönytta och prioritet. Fram tills nu har Avfall Sverige utfört beräkningarna i Excel. Med Power BI har sammanställning och beräkning blivit mycket lättare. Och kommunerna får numera tillgång till rankingen direkt via Avfall Web.

I samband med Avfall Sveriges årsmöte i maj/juni brukar de 10 bästa kommunerna uppmärksammas. Samtidigt koras vinnaren av Sveriges bästa avfallskommun. Det har blivit uppskattat och har medfört ett stort intresse för Avfall Web. Många kommuner siktar på att klättra i rankingen. Därför är planen att ta fram ett simuleringsverktyg för Svensk avfallsranking. På så sätt kan kommunerna enkelt få fram vilka områden de bör utveckla för att få störst effekt och ligga bäst till i tävlingen.

Kul och utvecklande samarbete

– Att samarbeta med Avfall Sverige inom det här området är både intressant och lärorikt, säger Christofer Järlesjö, VD på Two, och fortsätter: – Det här är ett perfekt exempel på hur vi kan skapa och utveckla BI-lösningar genom förståelse för kundens verksamhet. Vi har lärt oss massor och är förstås väldigt glada över att kunna ge Avfall Sverige och Sveriges kommuner ett riktigt mervärde i lösningen och större insikter i avfallshanteringen.

Frida Granström är BI-konsult på Two och berättar om samarbetet med Avfall Sverige. -Det har varit ett nöje att samarbeta med Avfall Sverige! En av framgångsfaktorerna till samarbetet skulle jag säga är att vi har haft högt i tak där alla frågor har varit välkomna. Vi har också bidragit med olika typer av kompetens från varsitt håll, vilket tillsammans har blivit en bra helhet. Dessutom har vi hela tiden haft en strukturerad plan med bra dokumentation och tydlig kommunikation. På så sätt har arbetsgången varit väldigt smidig.

-Att få vara med och bidra i Avfall Sveriges utvecklingsarbete genom att gå ifrån ”statiska” rapporter på deras hemsida till att utveckla BI-rapporter som är otroligt tilltalande både visuellt och innehållsmässigt. Det är ett otroligt stort lyft och jag är väldigt glad över att ha fått vara en del av det, säger Frida Granström.

Ett lyckat projekt med spännande planer framöver

Frida Granström summerar: -Alla projekt innebär utmaningar, men jag skulle inte säga att det har varit några större problem. Vi kommer nu att ta fram interaktiva rapporter där användaren själv har möjlighet att ändra sina värden för att simulera nya utfall. Det kommer fungera som ett slags prognosverktyg. Mycket spännande!

– Two är mycket kompetenta inom Power BI och har varit mycket snabba, flexibla, lyhörda och tålmodiga i arbetet med att utveckla Avfall Web 2.0, säger Jenny Westin, statistikansvarig och rådgivare på Avfall Sverige, och fortsätter: – Trots många dumma frågor och ändringar efter hand har de visat stort tålamod. Jag visste inget om Power BI innan eller vilka möjligheter som fanns och Two visste inte så mycket om avfallsstatistik. Så man kan säga att vi gjort denna resa tillsammans. Two kunde bidra med erfarenheter av presentationer och beslutsstöd från andra branscher och vi bidrog med vår avfallskunskap. Och så bra slutresultatet har blivit! Nu ser vi fram emot att fortsätta utveckla Avfall Web efter våra medlemmars behov. Two är det självklara valet för den fortsatta utvecklingen!

Vill du höra mer om hur du kan använda BI för din verksamhet?

Hör gärna av dig!

Christofer-Jarlesjo-Two

Christofer Järlesjö • 070-238 78 29christofer.jarlesjo@two.se