10 juli, 2021

Ideal of Sweden har en datadriven företagskultur

För Ideal of Sweden är kundresan och skapandet av en bättre totalaffär viktigt. Avgörande för partnerskapet med Viewbase (numera Two, reds. anm.) är förståelsen för affären och marknadserbjudandet. Tillsammans har vi skapat en datadriven företagskultur.

Ideal-datadrivna-tillsammans

Vi har ställt några korta frågor till Niclas Hemminger, E-commerce Director på Ideal of Sweden, för att få höra mer om hans tankar om samarbetet.

Vilka mål har ni med er verksamhet framöver? 

– Vårt mål är att skapa en bättre affär i stort och växa globalt både online och offline. För att nå dit behöver vi expandera till nya marknader, effektivisera marknadsföringen och ta ett järngrepp över våra kostnader. Ett annat område som är viktigt är kundresan, vilket genomsyrar hela organisationen. Vi vill såklart attrahera nya kunder men det är också väldigt viktigt att vi vårdar de som vi har och ökar återköpsfrekvensen. 

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå detta? 

– Vi vet att Business Intelligence dagligen hjälper oss med insikter, det är ett område vi utvecklar agilt dagligen. Vi vill skapa ännu mer förståelse för vår affär genom BI och säkerställa att hela organisationen har ett bra underlag för att ta dagliga, affärsdrivande beslut. Beslut som är baserade på siffror och inte känslor. Ett nytt område som vi tillsammans med ViewBase (numera Two, reds. anm.) bearbetar är Machine Learning (ML), här ser vi att det finns otroliga möjligheter. Exempelvis kan ML hjälpa oss att gruppera kunder efter beteende, skapa prediktiva modeller etc.

Vilka var era främsta behov/utmaningar ni hade när ni gick in i samarbetet med oss?

– En förståelse för vår affär i tidigt stadium. Förståelse för skillnaden mellan olika marknader, marginal på produktgrupper och produkter och effektiviteten på vår marknadsföring. En annan utmaning var att förstå vilket värde en kampanj ger. Driver det lönsamhet eller nya kunder eller är det bara en kostnad? 

Vilken förändring/resultat har ni uppnått? 

– Med hjälp av Viewbase Lösning för E-handel kan vi numera dagligen fånga upp insikter om vår verksamhet. Vi har en levande daglig resultaträkning ner på GM3, vilket gör att våra månadsbokslut inte längre behöver bli en överraskning. Att vi tillsammans med ViewBase har skapat en datadriven företagskultur är också en styrka. 

 

Hör av dig till Olaf så berättar han mer!

 

Olaf-Two

Olaf Glöersen • 070-777 04 58 • olaf.gloersen@two.se