25 augusti, 2020

Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för ett antal processer, metoder och applikationer som en organisation kan använda sig av för att bättre förstå sin verksamhet och sin data. Det handlar om att få fram underlag för sina beslut, därför pratar vi också gärna om begreppet beslutsstöd.

Vad är business intelligence?

Idag måste företagsledning och beslutsfattare hantera stora mängder information. Det är lätt att drunkna i den stora massan som ska hanteras och analyseras. Som exempel finns det på ett företag ofta både ett affärssystem, CRM, lagersystem och ibland ett inköpsverktyg. Vilket innebär att det också finns data i alla dessa olika system, spridda och ibland inte alltid åtkomligt för alla som skulle ha nytta av datan. Datavolymerna växer för varje dag och det är ofta lite svårt att veta vilken data man ska använda sig av. För att hantera, presentera och analysera all samlad data finns det business intelligence verktyg och beslutsstödssystem.

Business intelligence system

För att hantera all affärsdata väljer idag allt fler organisationer ett Business intelligence system, ofta förkortat BI-system eller BI-verktyg. Ett bra BI-system ska göra livet enklare för beslutsfattare och två saker bör då ingå. För det första ska det innehålla en effektiv informationshantering. Detta är viktigt när data är spridd i olika system, verktyg och delar av verksamheten. Ett bra business intelligence system måste dessutom kunna göra effektiva analyser av den data som samlas in. Och presentera analyserna på ett sätt som ger dig stöd till smarta beslut.

Integration med övrig verksamhet

När du har hittat ett verktyg med effektiv informationshantering och analys är det också viktigt att systemet för business intelligence passar alla funktioner och roller i organisationen. BI-systemet behöver exempelvis vara tillgängligt och anpassat för:

 • Ledningen

 • Managementfunktionen

 • Controllingfunktionen

 • Alla administratörer

 • Övriga roller som på något sätt är involverade i beslutsfattandet

Förutom att alla funktioner och roller ska ha användning för BI-systemet så bör det också vara möjligt att integrera med de övriga system och verktyg som används i de olika funktionerna. Integration kan här handla om både att kunna hämta data sömlöst från andra system, men även att kunna presentera rapporter och analyser i t ex intranät eller andra gemensamma plattformar.

Många fördelar med ett riktigt bra business intelligence system

Om du ska kunna hantera växande mängder data i din organisation är det helt enkelt avgörande att välja ett business intelligence system som ger dig koll på läget och samtidigt ett bra beslutsunderlag. Dessutom är det förstås också viktigt att BI-systemet är användarvänligt. Fördelarna med att ha valt ett bra BI-system är:

 • Bättre och snabbare beslutsfattande

 • Säkrare interna flöden och processer

 • Större operationell effektivitet

 • Nya konkurrensfördelar och intäktsmöjligheter

 • Bättre koll på trender på marknaden

 • Identifiera eventuella problem i verksamheten

Här på Two har vi valt att jobba med Microsoft Power BI som är ett riktigt bra business intelligence system. Power BI är ett modernt, molnbaserat verktyg som du kan integrera med dina övriga system och verktyg, ofta tillsammans med ett datalager. Det är en del av Office 365 vilket innebär att du kommer att känna igen dig, och kan snabbt komma igång.

Vill du veta mer, kontakta…

Christofer Järlesjö Two

Christofer Järlesjö
070-238 78 29
christofer.jarlesjo@two.se