18 augusti, 2020

Kristinehamns Elnät bygger bort flaskhalsar med eView

Kristinehamns Elnät var i stort behov av ett verktyg som kunde hjälpa dem att identifiera lokala flaskhalsar i elnätet. Vi fick förtroendet att hjälpa till. Nu har de  beslutat om en handlingsplan för 2021 för att bygga bort lokal kapacitetsbrist. 

Kristinehamns-Elnät-case

Vi ställde några frågor kring arbetet till Fredrik Svensson, Elnätschef på Kristinehamns Elnät AB. 

Hur ser ni att digitalisering av affärsinformation kan hjälpa er att nå era mål? 

– Genom att skapa rapporter i eView för myndighetsrapportering och uppföljning av till exempel nätförluster så frigör vi tid för att kunna jobba mer för våra kunder med värdeskapande arbetsuppgifter. 

Vilken var den främsta anledningen till att ni valde vår tjänst Effektanalys? 

– Det var i samband med vårt införande av effekttariffer som vi först blev introducerade för Viewbase (numera Two, reds. anm.). Efter några möten där vi gemensamt diskuterade kring möjligheter och upplägg bestämde vi oss för att implementera verktyget. Vi förstod potentialen när arbetet med effektanalys genomfördes och så här långt har lösningen överträffat alla våra förväntningar.

Berätta lite mer om er lösning och vilka resultat har ni uppnått

  Tack vare effektanalysen har vi beslutat om en handlingsplan där vi redan 2021 bygger bort lokal kapacitetsbrist. Vi har numera fått visualiserat data som hjälper oss förstå vilken effekt vi ska abonnera på mot överliggande nät. 

 

Kontakta Jonas så berättar han mer!

Jonas-Sundin-Two

Jonas Sundin • 070-665 13 61 • jonas.sundin@two.se