Sammanslagning av data i Power BI

Det går snabbt att slå samman din data från olika kolumner i Power BI. Här visar vi hur det går till. Microsoft Power BI är ett kraftfullt BI-verktyg som ger dig snabb tillgång till rapporter, analyser och beslutsunderlag.

Använd gärna vår excelfil med dummydata för att testa dig fram.