Inläsning av data till Power BI

Så här enkelt läser du in din data i Power BI! Microsoft Power BI är ett kraftfullt BI-verktyg som ger dig snabb tillgång till rapporter, analyser och beslutsunderlag.

Använd gärna vår excelfil med dummydata för att testa dig fram.