Skräddarsydda lösningar

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar anpassade efter era specifika krav och förutsättningar. Med erfarenhet från en mängd olika branscher kombinerat med expertkunskap inom både Qlik och Power BI skapar vi de bästa lösningarna för just er verksamhet. Skräddarsytt och anpassat! Qlik-lösning-ehandel

För att fatta framgångsrika beslut inom verksamheten behöver ni rätt underlag, för analys och planering av framtida beslut. En digital värld skapar enorma mängder data att basera besluten på, och fakta är den uppenbara fördelen med att arbeta datadrivet. Det öppnar upp möjligheter att förstå och analysera verksamheten på sätt ni tidigare inte har kunnat göra. 

Mottagare av information Vår lösning säkerställer att rätt information kommer till rätt person vid rätt tillfälle. Vissa mottagare kräver analys medan andra nöjer sig med interaktiva presentationer eller distribuerade rapporter. Behörighetsstyrning gör att rätt användare får tillgång till rätt information. 

Daglig uppdaterad analys – Glöm tidskrävande hantering för att skapa förståelse om din verksamhet. Med några få klick når du avgörande analys från din mobil, läsplatta eller laptop. 

För en målinriktad företagskultur – Låt styrelsens visioner och målsättning bli levande. Vår Lösning för E-handel skapar förutsättningar för att tillsammans följa upp mätbara mål. 

Integration av datakällor – Med vår Lösning för E-handel blir du oberoende av underliggande datakällor. Vi skapar en gemensam sanning. 

Datadriven analys som skapar framgång – I en konkurrensutsatt bransch är det unika avgörande. Ett första steg är ökade insikter om hur verksamheten drivs internt idag, men även hur marknaden och trenderna ser ut framöver. 

Business Intelligence för e-handel

E-handelsbranschen är en mångsidig bransch där flertalet aktörer kommit in från den digitala världen medan andra gjort resan från traditionella butiker till e-handelssajter. Gemensamt är den höga konkurrensen och kraven på lönsamhet på kort sikt. Samtidigt strävar e-handelsbolagen ofta efter att expandera både nationellt och internationellt. Detta ställer höga krav på såväl marknadsföring, kunduppupplevelse och logistik. Att locka nya besökare till sajten, hantera en sömlös köpupplevelse från första besöket till fakturering, och sedan kunna erbjuda god service i hela leveransprocessen är en utmaning. Detta kräver att ni hela tiden analyserar flöden och vidtar åtgärder för att kontinuerligt förbättra upplevelsen för kunden. 

Med vår skräddarsydda lösning för e-handel kan ni koppla samman flera datakällor och analysera informationen i ett och samma gränssnitt. Informationen hämtar vi från er e-handelsplattform och ert affärssystem. Vi kopplar ihop den med externa datakällor så som Facebook, Google Analytics, YouTube och nu även Amazon. Amazon är en relativt ny försäljningskanal för svenska e-handelsföretag och upplevs dessutom som en svåranalyserad kanal, vår lösning hjälper er att förenkla detta. Den samlade informationen från samtliga datakällor presenteras i ett responsivt webbgränssnitt där ni enkelt kan skapa era egna analyser och rapporter. På så sätt får ni en samlad bild av er verksamhet både ur ett ekonomiskt- och försäljningsperspektiv. Lösningen är utvecklad i marknadens ledande analysverktyg Qlik Sense och Power BI. Den är speciellt framtagen för företag inom e-handel eller företag med flera säljkanaler. 

Analysera all information i ett och samma gränssnitt 

Genom att kombinera externa datakällor tex Google Analytics kan ni skapa en mycket god bild av er försäljning och era kostnader per kanal, artikel, kund m.m. Informationen kan presenteras i tabeller, valfritt diagram eller på karta. Ni kan även ta med sociala medier i analysen för att ytterligare tillföra viktig information.  Ni kan också manuellt addera information via t.ex. Excel-ark för exempelvis produktgrupperingar, kontogrupperingar, organisatoriska grupperingar mm. Vi har även utvecklat en kommunikationsmotor som, förutom den inbyggda funktionalitet som finns i Qliks datainsamling, kan läsa och hantera bifogade filer i mejl, tolka webinnehåll och hantera mer avancerade kommunikationsgränssnitt som t ex Web Services. Utöver det har vi också en färdig modul för valutakurshantering.  Skräddarsydda-lösningar-restaurang

Business Intelligence för restaurangbranschen

Restaurangbranschen karaktäriseras idag av hög konkurrens, snabba trender och en utmaning i att snabbt locka nya besökare och sedan få dem att bli stamkunder. Sociala medier har blivit en viktig kanal för att nå ut med sitt erbjudande, få rekommendationer och sätta sitt varumärke på foodiesarnas karta. Bra mat och god service är en grundförutsättning för att lyckas, men idag är effektivisering både kring inköp, matsvinn och personalplanering också nyckelfaktorer för att nå lönsamhet i sin verksamhet. Strategiska frågor som lokalisering och expansion är andra frågor som ledningen inom framförallt franchise-kedjorna funderar mycket kring.  Vår Lösning för Restaurang förenklar uppföljningen genom att samla all viktig information på ett och samma ställe. Ni kan då lägga er tid på att fatta bra beslut istället för att sammanställa information. Lösningen är speciellt framtagen för restaurang, fast food och café och utvecklad på de ledande BI-plattformarna Qlik och Power BI. Den finns i två versioner, som båda riktar sig till allt från enstaka restauranger och caféer till flera egenägda restauranger, stora kedjor och franschisebolag. Den är byggd med den senaste teknologin och kan växa och utvecklas med företaget. 

Sammanställ information från olika datakällor 

Allt blir presenterat i ett tydligt webbaserat gränssnitt där ni kan göra era egna analyser och rapporter. Eftersom vår Lösning för Restaurang läser in data ner på kvittoradsnivå är det enkelt att följa försäljning på produktnivå. I vår värld talar vi om dimensioner och mått. Dimension kan t ex vara en kund, en produkt eller ett kvitto. Försäljning är ett mått. Med dimensionerna ovan kan vi då räkna ut försäljning per kund, produkt och kvitto. Men dimensionen kan lika gärna vara månad, då får vi försäljning per månad. I vår lösning har vi skapat många dimensioner och mått och kan enkelt tillföra ytterligare utifrån vad ni behöver. 

Hör av dig till Jonas så berättar han mer!

Jonas-Sundin-Two

Jonas Sundin • 070-665 13 61 • jonas.sundin@two.se