23 november, 2020

Kom igång med din BI-satsning med Proof of Concept

Vill du komma igång snabbt och tryggt med din BI-satsning? Då kan en Proof of Concept vara ett första steg. Många av våra nya kundsamarbeten börjar med att vi tar fram en Proof of Concept (PoC). Vi ger dig en chans att uppleva en BI-lösning och även en trygghet i att vi kan ta fram en hållbar lösning som kommer att ge nytta i din verksamhet.

Kom-igång-med-bi

Vad är då egentligen en Proof of Concept?

Syftet med en Proof of Concept (PoC) är att påvisa projektets genomförbarhet. Att ta fram underlag för en demo som verifierar att det vi tänkt och tror ska funka bra i teorin, också håller i praktiken. Det kan handla om att säkerställa att den tekniska lösningen fungerar som önskat, eller att verktyget uppfyller de förväntningar ni har. Och detta till en rimlig kostnad så klart. I en PoC tillsammans med Two får vi också chansen att lära känna varandra som nya samarbetspartners, vilket är minst lika viktigt.

Varför PoC i just Business Intelligence?

En PoC är ett riktigt bra sätt att komma igång med en ny BI-lösning. Du får möjlighet att testa den tekniska plattformen, t.ex. Microsoft Power BI, och se hur den motsvarar dina förväntningar. Du får också en bättre förståelse vilka möjligheter som finns innan du börjar skissa upp detaljerna på kommande rapporter och dashboards. Många som tidigare jobbat mycket med rapporter i Excel märker under PoC:en att de nu får ytterligare en dimension till sina rapporter och analyser, vilket också innebär kompetensutveckling.

I en PoC fokuserar vi på de viktigaste funktionerna och försöker identifiera eventuella problem som kan stjälpa det kommande projektet. Lösningen anpassas till din målgrupp, som kommer att vara viktig för den framtida lösningen.

Proof-of-concept-bi

Genom en PoC kan du alltså med små medel få chansen att testa din kommande BI-lösning i ett tidigt skede. Du har möjlighet att förankra dina idéer med andra intressenter i din organisation och kan tydligt skissa på vägen framåt.

Några tips på vägen för att komma igång med BI

Vi på Two tar gärna fram en PoC så att du kan komma igång med din BI-satsning. Kanske hittar du inspiration bland de kunder vi har tagit fram BI-lösningar för tidigare. Behöver du stöd för att informera internt och skapa förståelse för vad en BI-lösning kan ge er för mervärde – hör av dig!

Vill du veta mer, kontakta…

Christofer Järlesjö
070-238 78 29
christofer.jarlesjo@two.se