2 mars, 2018

Vår koncern Combined Excellence och Elvenite gör gemensam sak

Combined Excellence bygger vidare genom att förvärva Elvenite, en ledande tjänsteleverantör till livsmedelsindustrin med spetskompetens inom ERP och Business Intelligence.

Elvenite har under sina 10 år levererat stabil tillväxt och lönsamhet och har en gedigen kundbas med kunder som Marine Harvest, Lantmännen, Kavli, Skånemejerier och Coop. Elvenite kommer på samma sätt som tidigare fortsätta verka som ett entreprenörsdrivet företag, men framöver som en del av Combined Excellence.

”Vi förstärker oss inom vår tjänstedomän Digital operations där vi tror hårt på Elvenites spetskompetens inom branschspecifika kärnprocesser. Vi kompletterar därmed vårt erbjudande med såväl det världsledande ERP-systemet Infor M3 samtidigt som vi breddar vår kompetens kring analysplattformen Qlik.

Lägg därtill ytterligare 45 extremt duktiga kollegor i koncernen. Det känns enormt spännande. Genom samarbete skapar vi koncernsynergier och gör våra entreprenörsbolag ännu starkare. Det är slagkraftigt och vi ser att kunder, anställda och ägare får positiva effekter med vår modell. Med denna affär etablerar vi en affärsvolym, rullande 12 månaders trend, på närmare en tredjedels miljard med god lönsamhet, vi blir totalt ca 260 kollegor i koncernen”, säger Niklas Hellberg, ordförande i Combined Excellence AB.

”Vi är stolta och glada över att bli en del av Combined Excellence. Vårt tydliga branschfokus med välkända varumärken i kundportföljen, likartade företagskulturer samt inte minst mycket kompetenta och engagerade medarbetare gör att våra bolag passar mycket bra tillsammans”, säger Johan Gotting, VD i Elvenite AB.

”Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen där vårt nära samarbete med ledande affärssystemsleverantörer som Infor och andra partners fortsätter vara nyckelelement i vår strategi. Som en del av Combined Excellence bidrar Elvenite med såväl lokal förankring som internationell erfarenhet och räckvidd. Vi ska fortsätta leverera värde och kundnytta genom att kombinera det lilla företagets flexibilitet och snabbrörlighet med det större bolagets resurser och förmågor. Sist men inte minst innebär affären utökade karriärmöjligheter för våra duktiga medarbetare”, avslutar Johan Gotting, VD Elvenite AB.

Om Combined Excellence

Combined Excellence är en koncern med fokus på aktivt ägande av expertbolag med verksamhet inom digitalisering. Vi växer tillsammans och genom samarbete skapar vi synergier. Koncernen, med sina verksamhetsbolag Two i Sverige AB, Ninetech AB, Netgain AB, CloudPro AB, SiteDirect AB, Viewbase Solutions AB och Smartsourcing AB, omsätter drygt 270 Mkr (RTM) med en snabb tillväxttakt. Koncernen äger också intressen i Beebyte AB.

Om Elvenite

Elvenite AB med kontor i Stockholm, Karlstad och Oslo sysselsätter ca 45 personer inkluderat dotterbolaget Elvenite Managed Services AB. Elvenite är världsledande tjänsteleverantör till livsmedelsindustrin med spetskompetens inom ERP och Business Intelligence. Företagets värdeerbjudande spänner över Infor M3, Qlik och Microsofts plattformar för analys och datalager. Dotterbolaget Elvenite Managed Services erbjuder effektiva helhetsåtaganden avseende förvaltning och support av M3-installationer och datalagerlösningar.Elvenite har 45 medarbetare och omsätter ca 56 MKR (RTM).

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Hellberg, Styrelseordförande Combined Excellence AB

Tel: +46 70-7134949

E-post: niklas.hellberg@combinedexcellence.com

http://www.combinedexcellence.com

Johan Gotting, VD Elvenite AB

Tel: +46 76-1354501

E-post: johan.gotting@elvenite.se

http://www.elvenite.se