1 november, 2018

Smiling Workplaces – intranät och digitala arbetsplatser

Smiling Workplaces AB är senaste tillskottet i vår koncern Combined Excellence och blir ett bolag med SharePoint- och Office365-experter inom intranät och digitala arbetsplatslösningar på Microsoft-teknik. Med fokus på paketerade och skräddarsydda lösningar kommer bolaget att driva digitaliseringen av kundernas arbetsplatser framåt med fokus på att leverera värde för deras verksamheter.

– Vi har en tydlig affärsmodell och tanke i koncernen kring starka expertbolag med tydliga erbjudanden och fortsätter att exekvera på den. Nu gör vi ytterligare en bolagisering av ett befintligt erbjudande för att kunna bli ännu bättre. Vi får med detta också en tydlig pusselbit i vårt digitala pussel inom affärsområdet Digital Operations, säger Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB.
– Det känns riktigt kul att vi fortsätter att stärka vår nisch mot marknaden med ytterligare en spin-off från Ninetech. Det ger oss på Ninetech än större möjligheter att stärka vårt digitala transformationserbjudande samtidigt som koncernen också kan erbjuda ett nytt starkt varumärke med fokus på den digitala arbetsplatsen, säger Gurra Gustafsson, VD Ninetech AB.
– Med denna satsning skapas förutsättningar för att ta en tydligare expertposition på en väldigt intressant marknad. Vårt redan starka erbjudande som nu bolagiseras blir tillsammans med befintliga kunder och partners, som till exempel Microsoft, än tydligare. Det ger ännu bättre förutsättningar att fortsätta skapa lösningar i världsklass. I samband med etableringen av Smiling Workplaces lanserar vi en paketerad lösning inom intranät och den digitala arbetsplatsen. Vi blir med denna satsning än mer unika och spetsiga. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas där vi räknar med att växa både i antal kunder och med nya medarbetare, säger Christoffer Nilsson, VD Smiling Workplaces AB.

För mer information kontakta:

Oskar Godberg, VD Combined Excellence AB
+46 70 71 30 49 63
oskar.godberg@combinedexcellence.com
www.combinedexcellence.com
Gurra Gustafsson, VD Ninetech AB
+46 70 254 70 98
gurra.gustafsson@ninetech.com
www.ninetech.com
Christoffer Nilsson, VD Smiling Workplaces AB
+46 705 11 12 27
christoffer.nilsson@smilingworkplaces.com
www.smilingworkplaces.com