Motifications affärsidé är att med hjälp av motivationsteori och gamification göra organisationer mer lönsamma och effektiva. Bolaget är en strategisk partner för att jobba med motivation och motivationssystem för att göra tråkiga saker kul och kul saker roligare.

Bolaget med Anders Tufvesson som VD får nu sin officiella start. Motification kommer att jobba med sitt erbjudande främst inom områden som kund och lojalitetsprogram, interna verksamhets- och projektsystem. Men också i processer där det är frågan om att motivera och inspirera. Anders Tufvesson har arbetat sedan 2010 med området och har under de senaste åren utvecklat processer för hur en organisation skall jobba internt och externt med detta.

Motification ska jobba med etablerade metoder inom motivationsteori för att motivera en målgrupp och nya moderna baserade på gamification.

Marknaden är mogen och vi ser att flera bolag är i behov av expertis inom området.”, säger Niklas Hellberg, ordförande i Combined Excellence. ”Vi har ett flertal kunder inom koncernen där vi arbetat med detta tidigare och vi får nu ett tydligt erbjudande och bolag som kan kanalisera och leverera detta på ett än tydligare sätt mot marknaden.”, fortsätter Niklas.

Kombinationen av motivationsteori och gamification är en väldigt bra kombination för att verkligen hitta de faktorer som skapar motivation inom en organisation. Vi kommer att jobba med motivation på individnivå i det mindre perspektivet, men också göra stora systemlösningar i form av motivationsplattformar och gamifierade lojalitetsplattformar. Vi är en mix av ett managementbolag och ett It-bolag nischade mot motivation. Dvs både de mjukare strategiska frågorna och de mer praktiska implementationerna av systemstöd”, Säger Anders Tufvesson, VD i Motification

Motification AB kommer att jobba tätt ihop med Ninetech och övriga bolag inom koncernen.

För mer information, vänligen kontakta:

Niklas Hellberg, Styrelseordförande Combined Excellence AB
Tel: +46 70-713 49 49
E-post: niklas.hellberg@combinedexcellence.com
www.combinedexcellence.com

Anders Tufvesson, VD Motification AB
Tel: +46 70-551 66 06
E-post: anders.tufvesson@motification.se
www.motification.se