6 mars, 2018

Bolag inom digital law framodlat i koncernen

Combined Excellence satsar vidare på spetserbjudanden och bildar inTechrity AB. inTechrity fokuserar på att hjälpa sina kunder att följa de lagar som reglerar den digitala marknaden. Praktiskt arbete avseende dataskyddsförordningen, GDPR, och e-handelsdirektivet.

Delar av erbjudandet har sedan tidigare legat som eget erbjudande inom CloudPro AB men lyfts nu ut som eget bolag enligt koncernens strategi med tydliga varumärken och experterbjudanden.

”Känns enormt tillfredställande att vår grundläggande strategi fungerar. D.v.s. att nya erbjudanden kan odlas inom ramen för våra varumärken under en tidig fas för att sedan lyftas ut till egna bolag. Vi tror att detta är ett av många sätt vi behöver vara duktiga på för att hela tiden kunna transformera vårt erbjudande och leda våra kunder i en allt mer komplex digital affär.

inTechrity kompletterar våra övriga koncernbolag och återfinns inom vår tjänstedomän Digital operations, där vi vet att inTechrity stärker våra kunder i deras interna processer.”, säger Niklas Hellberg, ordförande i Combined Excellence.

”För oss känns det naturligt att vi delar upp verksamheten. På så sätt blir det tydligare mot kunder och andra intressenter att vi på CloudPro fortsätter leverera förstklassig IT-drift och inTechrity fortsätter med sitt uppskattade arbete inom informationssäkerhet.”, fortsätter Gurra Gustafsson, VD på CloudPro.

”Det känns givetvis väldigt roligt att jobba i en verksamhet vars affär vuxit och därmed är det naturligt att vi blir ett eget varumärke. Ser framemot den fortsatta resan tillsammans med existerande och nya kunder.”, avslutar Erika Malmberg, VD på inTechrity.