30 november, 2018

Combined Excellence förvärvar apputvecklaren Dynamo

Vår koncern Combined Excellence förvärvar Dynamo och därigenom spetskompetens inom mobilutveckling. I och med detta stärker vi också vårt kunderbjudande inom segmentet Digital Experience.

– Tillsammans med Combined Excellence får vi ökad kraft att fortsätta växa med tillgång till ett helt nytt eko-system av kompetens och kunder som finns inom koncernen. Vi kan samtidigt också behålla vårt fokus på att attrahera de absolut vassaste utvecklarna, säger Mathias Plank, grundare och ordförande på DYNAMO. Han planerar att fortsätta vara engagerad i bolagets styrelse även efter överlåtelsen.
DYNAMO var ett av de första svenska bolag som började utveckla appar när Apple lanserade sin App Store för drygt 10 år sedan. De sista åren har bolaget vuxit snabbt och även hunnit med att knoppa av det snabbväxande fintechbolaget ”Kaching”.
DYNAMO har varit och är framgångsrika med att attrahera blytunga mobilutvecklare, många med internationell erfarenhet och bolaget har även varit drivande i den heta debatten kring Migrationsverkets regler kring arbetskraftsinvandring.

Många expertbolag inom digitalisering

– DYNAMO, med sin unika spetskompetens inom mobilutveckling blir ett välkommet tillskott i vårt digitala pussel och eko-system när vi bygger vidare för att skapa en heltäckande erbjudandekarta av expertbolag. Vi arbetar för att, via våra expertbolag, erbjuda våra kunder det yttersta inom digitalisering. Vårt fokus är att skapa ett komplett ekosystem av digitaliseringsexperter. Fokus ligger på att kunna leverera nya möjligheter som en förflyttning till vad framtidens datadrivna affärsmodeller erbjuder, säger Niklas Hellberg, ordförande för Combined Excellence.
– Med förvärvet av DYNAMO stärker vi vårt erbjudande inom mobilutveckling och vårt segment ”Digital Experience”. Där har vi även fortsättningsvis ambitionen att fortsätta växa snabbare än marknaden. Vi stärker även vår närvaro i Stockholm med Dynamos drygt 40 utvecklare, fortsätter Niklas Hellberg.
– Vår modell med entreprenörskap i samverkan samt fokus på expertbolag med tydliga spetserbjudanden är en framgångsfaktor. En framgångsfaktor som allt fler kunder ser som en styrka. Samtidigt är det också något som framgångsrika bolag ser som en framtida plattform för fortsatt tillväxt. Vår affärsmodell är ett modernt sätt att förhålla sig till den snabba förändringstakt vår bransch har. Vi ser olikheterna i våra bolag som en styrka när det gäller att attrahera framtidens talanger. Det är också ett naturligt sätt att klara av snabb förändring och innovation, säger Oskar Godberg, VD för Combined Excellence.
För mer information kontakta
Mathias Plank, grundare och ordförande, DYNAMO Consulting AB, tel: 070-53 60 200
Oskar Godberg, VD, Combined Excellence AB, tel: 070-713 49 63
Läs mer på www.dyna.mo och www.combinedexcellence.com