23 mars, 2017

Microsoft Technical Conference – Dynamics 365 for Operations

Precis hemkommen från Seattle, USA med ny inspiration, många tankar och idéer. Microsoft fortsätter sitt intensiva utvecklingsarbete med sitt affärssystem Microsoft Dynamics 365 for Operations (fd. Dynamics AX). Budskapet är tydligt – ”Cloud First”, dvs. att köra i Microsofts molnplattform Azure. Men kundkrav har medfört att man nu också erbjuder andra installationsalternativ. Det som föredras är alltså fortsatt att köra Dynamics 365 for Operations i molnet och så gör de ca 100 live-kunder som Microsoft installerat sedan lanseringen för ett år sedan.

Cloud vs On Premise

Nu finns alltså andra Installationsalternativ. EDGE – en hybridlösning där valda delar av Dynamics 365 for Operations kan köras på lokal infrastruktur. Detta är en bra lösning för den som vill ha högsta möjliga prestanda eller har problem med anslutning till internet. De mest kritiska affärsprocesserna kan då köras vidare i offline-läge. Den del som körs i EDGE kommer då att fortsätta fungera även om kontakten med molnet bryts. Eftersom Dynamics 365 for Operations körs i en webbläsare får man i denna uppsättning två olika url:er, en till molninstallationen som innehåller all affärsdata och en annan till den lokala EDGE-installationen. Den eller de applikationer som körs i EDGE blir skrivskyddade i molnklienten. Exempel-applikationer för EDGE är kassasystem (POS) och modulen för tillverkning.

EDGE-applikationer kan adderas löpande, dvs man kan börja i molnet och senare välja att köra vissa applikationer på lokal hårdvara.

Lokal installation – Vissa kunder har regulatoriska krav att ingen eller viss data inte får lämna det egna nätverket. Microsoft erbjuder nu denna möjlighet som säkerställer att ingen affärsdata hamnar i molnet. Här körs allt på lokal hårdvara.

Uppgradering – Datamigrering – Implementation

Microsoft fortsätter sin utveckling för att förenkla datamigrering från andra system till Dynamics 365 for Operations och erbjuder nu kunder med Microsoft Dynamics AX2012 R3 en full uppgraderingsmöjlighet. Senare kommer även detta att erbjudas för Dynamics AX2012 R2 osv. Målet är att alla Dynamics 2012X skall supporteras för en full uppgradering. När det gäller Dynamics AX2009 så erbjuds datamigrering men ingen överföring av kod (anpassningar) vilket innebär att ett sådant projekt blir en nyimplementering. Detta beror på de stora förändringar som gjordes mellan AX2009 och AX2012.

Den digitala transformationen

Microsoft talar självklart mycket om den digitala transformationen som även många andra pratar om idag. Mycket handlar om att erbjuda tjänster som enkelt skall kunna kommunicera med varandra utan att behöva blanda in utvecklare och skriva kod. En mobil-app skall kunna skapas av en affärsanvändare med eventuell hjälp för att skriva formler på samma sätt som de skrivs i Excel. Detsamma gäller att enkelt kunna ta fram en ny rapport via Power BI i ett grafiskt gränssnitt och sedan via Drag and Drop och på ett väldigt enkelt sätt kunna synliggöra sitt affärsdata.

Common Data Service (CDS)

En ny tjänst där man kan skapa en CDS-databas i molnet och till den kan man exportera data från flera olika applikationer inom Dynamics 365-familjen eller från andra fristående system som man då får skapa nödvändiga entiteter till. Hela grejen med detta är att på ett mycket enkelt sätt kunna skapa mobila appar via PowerApps utan att skriva kod eller hämta data för Business Intelligence, till Power BI. Det går även att sätta upp integrationer mellan system via CDS-databasen.

Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning

Ett annat hett område är Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning som man kan lägga ovanpå sitt data i molnet och på så sätt få hjälp med bättre prognoser och enklare att se mönster bland all det data man samlar på sig i sina system. En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig det som redan finns och allt det som kommer förutsätter att ditt affärsdata finns i molnet.