9 november, 2017

Är ditt företag redo för GDPR/dataskyddsförordningen?

Den 25 Maj ersätts PUL med den nya dataskyddsförordningen/GDPR – är ditt företag och ditt affärssystem redo?

Alla företag som behandlar personuppgifter för EU-medborgare berörs av den nya dataskyddsförordningen. Exempel på personuppgifter är namn, mailadress och anställningsnummer. Då personuppgifterna återfinns i flera olika relationer såsom kund-, leverantörs- och personalrelationer så berörs även ditt företag på ett eller annat sätt ifall du lagrar eller på annat sätt behandlar den typen av uppgifter.

Den personuppgiftsansvarige – alltså företaget – har ansvar för att ha koll på och uppfylla de nya kraven som GDPR innebär för att undvika böter.

Analysen av ert företags användning av personuppgifter behöver göras utifrån principerna i GDPR:

Exempel på frågor att ställa sig:

För er som t.ex. använder Jeeves ERP kan dessa funktioner vara till hjälp:

På Two är vi väldigt duktiga på affärssystem vilket är motorn i ert företags verksamhet. Affärssystemet är också centralt i alla företags GDPR-utmaning. Vi kan nu erbjuda ditt företag hjälp när det gäller anpassningen av ert affärssystem Jeeves ERP eller Microroft Dynamics 365/AX för det nya regelverket. Tillsammans med GDPR-jurist tar vi fram vad som är bäst lösning i just er användning av affärssystemet. Dessutom kan vi via vårt systerbolag CloudPro erbjuda en fullständig GDPR-anpassning av er verksamhet.