1 maj, 2017

Expandia effektiviserar med Microsoft Dynamics AX

Expandia Moduler är marknadens största leverantör av tillfälliga lokaler. De erbjuder nyckelfärdiga kontor, skolor, förskolor och boenden helt anpassade efter kundens behov. Verksamheten spänner över hela Sverige samt Norge och Danmark.

2013 konstaterade Expandia Moduler att de hade vuxit ur sitt nuvarande affärssystem och såg sig om efter ett nytt modernt system som inte bara skulle hantera ekonomi, utan snarare samtliga affärsprocesser. Valet föll på Microsoft Dynamics AX 2012, ett system som man kände täckte det behov som den expanderande verksamheten krävde och som tillgodosåg kraven på att kunna skala upp efter framtida behov.

Effektiviserad verksamhet

Expandia har effektiviserat sin verksamhet på ekonomiavdelningen, kundsupporten och för projektledarna genom systemstödet man får i Microsoft Dynamics AX. Man sparar idag mycket tid inom sina affärsprocesser, vilket är viktigt för Expandia vars verksamhet kräver effektivt systemstöd och automatiserade processer.

Two ansvarar för vidareförädling och support av Microsoft Dynamics AX medan vårt systerbolag CloudPro ansvarar för driften av den tekniska miljön.

– ”Vi har idag ett bra stöd för de viktigaste affärsprocesserna i vår verksamhet. Med en grundtanke om ständiga förbättringar på en föränderlig marknad ser vi dock att vi kommer att fortsätta att effektivisera vårt affärssystemstöd för att även fortsättningsvis kunna erbjuda kunderna den bästa lösningen och lägga vår tid på rätt saker.” säger Jan Lundberg, ekonomichef på Expandia, och fortsätter:

– ”Med Two som vår Microsoft Dynamics AX-partner känner jag mig trygg i att vi har en leverantör som förstår vårt behov och vår affär, och även våra utmaningar. Att de tar ett helhetsansvar tillsammans med CloudPro för vår plattform ger oss ytterligare trygghet i att vi alltid tas om hand. Vi ser fram emot ett långsiktigt partnerskap där vi hela tiden arbetar mot gemensamma mål.

Långsiktigt partnerskap som grundsten – Twogether

– ”Att jobba med Expandia i ett partnerskap kring Microsoft Dynamics AX är väldigt inspirerande. Vårt samarbete präglas av viljan att jobba smartare och förbättra både system och processer så att de båda går hand i hand. Viktiga egenskaper i det här partnerskapet är att vi har en tät och öppen dialog, förståelsen för det systemstöd som behövs, samtidigt som det handlar om att hitta smarta och effektiva lösningar. Vi ser fram emot att fortsätta stötta Expandia vidare på deras resa!” säger Victoria Oscarsson, leveransansvarig på Two.